Østfold

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Østfold.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Østfold består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Østfold fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 500 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Østfold er rådgiver Christen Wallekjær Olsen (e-post: christen@lederne.no , tlf. 982 88 862).

Besøk:

Jannike Kvamme, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Jannike Kvamme

 • Nestleder

  Dag Skovli Schultz

 • Kasserer

  Atle Mathisen

 • Styremedlem 1

  Sigurd Olsen

 • Styremedlem 2

  Heidi Kristine Vargeid

 • Styremedlem 3

  Torfinn Kauserud Larsen

 • Vara 1

  Heidi Hermansen

 • Vara 2

  Knut A. Nicolaysen