Retningslinjer for juridisk bistand

Her kan du lese om retningslinjer for juridisk bistand, både for arbeidsrettslig og privatrettslig.

Arbeidsrettslig bistand

Lederne tilbyr arbeidsrettslig bistand til sine medlemmer. Rett til gratis bistand fra rådgiver, jurist eller advokat vil vurderes konkret ut fra flere kriterier. Spørsmålet eller saken må ha oppstått etter innmelding i Lederne, og lengden på medlemstiden vil kunne være avgjørende for omfanget av bistanden som gis.

Se nærmere om våre betingelser for arbeidsrettslig bistand her: Retningslinjer for arbeidsrettslig bistand

 

Privatrettslig bistand

Ledernes medlemmer tilbys også privatjuridisk bistand innen de fleste rettsområder. Denne ordningen håndteres av vår samarbeidspartner advokatfirmaet Norman & Co til følgende vilkår: Retningslinjer for privatrettslig bistand