Sogn og Fjordane

Årets Sogn og Fjordane konferanse arrangeres i Nordfjord den 15.september. Vi ønsker alle medlemmer velkommen! Les mer og meld deg på.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Sogn og Fjordane består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Sogn og Fjordane fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 350 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Sogn og Fjordane er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Kontingent

Det er vedtatt en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,-. Dette kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent.

Relevante dokumenter

Besøk:

Trude Arlen Horne, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Trude Arlen Horne
 • Nestleder

  Stein-Asle Øvrebotn

 • Kasserer

  Iris Johnsen

 • Styremedlem 1

  Nils Magnar Feten

 • Styremedlem 2

  Monica Sande

 • Styremedlem 3

  Ledvin Egil Solvik

 • Styremedlem 4

  Alexandria Følsvik