Sørøst

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Sørøst.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Sørøst består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Telemark, Vestfold og Buskerud fylker.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i overkant av 1000 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

Følg oss også på Facebooksiden vår “Lederne – avdeling Sørøst” for oppdateringer og informasjon.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Sørøst er rådgiver Agnethe Ekre (e-post: agnethe@lederne.no , tlf. 484 27 440).

Det er vedtatt en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,-. Dette kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent.

Besøk:

Anne Lene De Lange Hansen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Anne Lene de Lange Hansen i Lederne.

  Avdelingsleder

  Anne Lene De Lange Hansen

 • Nestleder

  Stig André Kragnes

 • Kasserer

  Anneli Romberg

 • mann med briller

  Styremedlem 1

  Tor H. Skjærsvold

 • Styremedlem 2

  Truls Fjelstad

 • Styremedlem 3

  Johnny Tiochta

 • Styremedlem 4

  Truls Skarung Bjaaland

 • Styremedlem 5

  Ellen G. Jenserud