Relasjoner: Ung mann i lyseblå skjorte smiler.
UNG LEDER

Relasjonsbyggeren

Han er opptatt av å bygge relasjoner, og oppleve hvordan det kan åpne nye dører. Daglig leder Kjetil Krogstad (29) i Smedbakken FUS barnehage ble nominert til Årets Unge Ledere 2017.  

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Privat
Hvordan er det å være ung leder?

Jeg stortrives. Da jeg startet som leder her, var jeg nest yngst i personalet, og barnehagen var nettopp blitt kjøpt opp av et privat selskap. Det medførte store kulturendringer og nye rutiner, og hele tiden måtte jeg si til meg selv at jeg ikke skal styre, men lede personalet. Det er viktig å dyrke mangfoldet blant de ansatte, ikke minst er aldersdynamikk og kompetanse viktig.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Du ble nominert til Årets Unge Leder?

Ja, og det var gøy å komme videre til Topp 100. Jeg trakk ikke det lengste strået til slutt, men det var fantastisk bare å komme til finalen. Som leder er jeg veldig opptatt av relasjoner, ikke minst når vi rekrutterer nye ansatte. Mellommenneskelige utfordringer trigger meg, og ulike mennesker utfordrer meg på nye måter. Slike prosesser er spennende å være en del av.

 

Du har en allsidig lederutdanning?

Jeg har Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager på BI, så Organisasjon og Ledelse i Volda, og så to år på Ledernes utdanning på OsloMet om Den norske arbeidslivsmodellen. Det er en kombinasjon som gir meg en allsidig innsikt i norsk arbeidsliv. Min karriere som sportsdanser i 18 år har i tillegg lært meg å være fokusert og effektiv når det gjelder.

Lederne tilbyr så mye mer enn en vanlig arbeidstakerorganisasjon, det er derfor jeg er medlem.

Kjetil Krogstad

 

Hva med Lederne som organisasjon?

Lederne tilbyr så mye mer enn en vanlig arbeidstakerorganisasjon, det er derfor jeg er medlem. Jeg meldte meg inn for to år siden, og fikk plass på studiet om Den norske arbeidslivsmodellen på Oslo Met. Som medlem av Lederne har jeg ikke bare en organisasjon i ryggen hvis jeg har behov for bistand. Her utvikler jeg meg også som leder, og for meg betyr akkurat det veldig mye.

 

Og hva med forbilder innen ledelse?

Jeg vil nevne tre. Først min tidligere sjef, som ansatte meg som pedagog i FUS i 2012. Hun var fantastisk til å støtte sine medarbeidere. Så vil jeg nevne forfatter Simon Sinek, som har skrevet noen fantastiske bøker, blant annet om å finne ditt eget «hvorfor». Til slutt må jeg ha med daglig leder for FUS, som er god til å involvere alle, og har gjort veldig mye bra når vi har endret organisasjonen vår det siste året.

Publisert i Ledelse
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år