Vil du utvikle deg i lederrollen?

Meld deg inn i Lederne og få trygghet, lederkompetanse og nettverk!

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Sist oppdatert

Det er viktig å avsette tid til å utøve god ledelse. Alle ledere ønsker å være en motiverende støttespiller for sine ansatte, og få alle til å trekke i samme retning for å oppnå felles mål. Vi ønsker å være visjonære og sette fotavtrykk som en god leder. I tillegg har vi også administrative arbeidsoppgaver som skal leveres. Klarer du å levere på alt dette?

Lederne er til for deg

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne bygger gode ledere! Vi har medlemmer på tvers av bransjer, titler og nivå, og er til for alle som skaper rammer for god ledelse. Meld deg inn i Lederne her.

5 gode grunner til å bli medlem i Lederne:

1. Kompetanseheving med kurs, webinarer, e-bøker, podcaster og konferanser som gir deg faglig utvikling i lederrollen.

2. Trygghet i lederrollen! Rådgivning og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. I tillegg kan du få 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien.

3. Stort tverrfaglig ledernettverk. Digitale og lokale arrangementer.

4. Tilgang til Lederne-appen med alt du trenger for å utøve godt lederskap.

5. Tilgang til unike medlemsfordeler som gunstige bankavtaler, forsikringer og økonomiske rabattavtaler.

Derfor er Anne Gro medlem i Lederne
Kvinne med rødt hår og briller, Anne Gro Engen, smiler og ser rett frem. Bildet brukt i sak om å få flere organiserte i Lederne.

Anne Gro Engen er veldig fornøyd med Lederne.

– Hos Lederne bygger jeg kompetanse for å bli en bedre leder, og jeg utvider mitt ledernettverk. Å vite at jeg har en seriøs arbeidstakerorganisasjon i ryggen hvis jeg får problemer, gjør at jeg sover bedre om natten. Lederne gir meg den tryggheten jeg trenger, sier Anne Gro Engen (49). Les mer om Anne Gro her.

 

Vil du bli medlem av Lederne?

Meld deg inn her!

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år