Tips for å forbedre budsjettet
ØKONOMILEDELSE

Guide: 5 tips til et godt budsjett

Budsjettet er et viktig styringsverktøy. Likevel «glemmer» mange bedrifter å fokusere på det i det daglige. Her er tipsene som hjelper deg til å få økonomisk kontroll.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Et budsjett inneholder en oversikt over forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, samt forholdet mellom disse. Det er et viktig verktøy og det sier noe om virksomhetens planer i den kommende perioden. Samtidig er det et viktig styringsverktøy for å vurdere om kjørefarten er i henhold til plan gjennom året.

Ifølge Danske Bank har særlig små og mellomstore bedrifter for lite fokus på budsjettet. Deres erfaring er at mange heller fokuserer på forretningsutviklingen enn å følge med på tallene.

I tillegg til oversikt over forventende kostnader og inntekter, vil jevnlig kontroll av budsjettet gjøre bedriften mindre sårbar i situasjoner med mangel på kapital og dårlig likviditet.

For å unngå likviditetsproblemer er det viktig at budsjettet følges nøye opp, og at tilpasninger gjøres fortløpende. En god regel er å behandle budsjettet som et levende dokument.

Vil du bli en enda bedre leder?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få gode tips og råd hver uke.

Her er 5 tips for å lykkes med budsjettet:

1. Lag resultat- og likviditetsbudsjett

Et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett er et minimumskrav. Du finner gode maler for budsjetter på altinn.no.

Resultatbudsjettet viser virksomhetens verdiskapning over en gitt periode, vanligvis ett år. Likviditetsbudsjettet gir innsikt i hvor godt rustet bedriften er til å møte kortsiktige forpliktelser, ofte fra måned til måned.

2. Bruk salgskalkyler

Salgskalkyler er viktig for å beregne hvor mye du tjener, sett opp mot hvor mye du selv må betale for å levere produktene eller tjenestene dine.

Salgskalkylen gir raskt oversikt, og kan skaleres opp mot forventet aktivitet på årsbasis. Kalkylen hjelper deg også til å tydeligere se forventet inntekt, samt faste og variable kostnader.

3. Gjør en risikovurdering

En risikoanalyse er nyttig for å vurdere hvilke potensielle utfordringer bedriften står overfor. Har markedssituasjonen vil endre seg? Kanskje det blir endringer i aktuelle lover eller forskrifter, eller nye politiske føringer? Bør dere vurderer å bytte leverandør?

Ved å gjennomføre en risikoanalyse er bedriften bedre rustet til å håndtere eventuelle forandringer, og kan ta høyde for disse i budsjettet.

Kunnskapstørst? Her er oversikt over alle kursene våre

4. Vær realistisk

Det er viktig å være realistisk i budsjetteringen. Derfor er det ofte hensiktsmessig å budsjettere med noe høyere kostnader og noe lavere salgsinntekter, enn det bedriften reelt sett kommer til å sitte igjen med. Også uforutsette kostnader, slik som sykefravær eller erstatning av utstyr bør tas høyde for.

5. Legg fjoråret til grunn

Fjorårets regnskapstall gir et godt pekepinn på hvilke inntekter og kostnader bedriften kan forvente det kommende året. Benyttes dette sammen med risikoanalyser og kalkyler har bedriften et godt styringsverktøy som kan brukes aktivt i det daglige arbeidet.

Kilder: Danske Bank, DNB og styre.as

Publisert i Ledertips