en gjeng med ansatte som jobber med strategi sammen
Strategi for alle

Ta eierskap til organisasjonens strategi – uansett hvilken rolle du har

Med en tydelig strategi i bunn kan organisasjonen din holde en stø kurs mot nye mål og høyder. I hvert fall om alle involverte, uansett roller og ansvarsområder, føler eierskap til strategien og drar i samme retning.

Tekst
Kjetil Hamnes
Foto
Getty Images
Dato

Mens det før i tiden var vanlig at strategiarbeidet i en bedrift eller organisasjon var forbeholdt toppledelsen, har jobben over tid dreid seg mer om å involvere og få hele organisasjonen med seg. Strategien gjør nemlig liten nytte om ikke alle deler av organisasjonen føler et eierskap til den. 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hvordan oppnår man det? Helst skal jobben starte allerede på dag én i strategiprosessen, og du har selv et ansvar for å skape eierskap til strategien – uansett om du er administrerende direktør, mellomleder eller ansatt. Her er noen gode råd til dere alle:

Toppleder? Vær ærlig – og gi mulighet til reell påvirkning

Det er ingen hemmelighet at mange kvier seg for endring, og kanskje særlig i større organisasjoner hvor folk har hatt samme jobb i årevis.

Da gjelder det at du som toppleder er kløktig: Snakk med de ansatte om hvor organisasjonen er i dag, hvor dere vil, og hvorfor ting må endres for å komme dit. La tankene få modne litt hos folk, og ta det gjerne opp til diskusjon ved flere ulike anledninger. Ønsk alle velkommen til å reflektere rundt hva som skal skje i organisasjonen i tiden som kommer.

Lyst til å bli bedre på å håndtere vanskelige samtaler? Les her. 

Kommunikasjon og informasjonsflyt er helt sentralt i enhver strategiprosess, og de ansatte trenger å vite hvorfor en gitt strategi skal implementeres eller endring er nødvendig. Du vil trenge de ansattes støtte, både for å lykkes, men også om du skulle feile. I et intervju med lederne.no forteller strategiprofessor ved NHH, Inger Stensaker, at strategier nesten alltid vedtas under stor usikkerhet. Det betyr at uforutsette ting kan skje og feilvurderinger kan ha blitt gjort underveis. Vær ærlig med de ansatte. Det gir respekt og gjør det lettere å få med seg folk i en eventuell snuoperasjon eller justering. 

For å unngå at medarbeiderne dine skal føle at strategiarbeidet skjer «langt unna», må du gjøre de ansatte til en del av implementeringen av strategien. Innsikt og mulighet til påvirkning er to av de mest kritiske faktorene for at de ansatte skal føle eierskap. Derfor:

Mellomleder: Budbringer, mottaker og megler

Om du er mellomleder i organisasjonen, er du sannsynligvis en nøkkelperson i strategiprosessen. Ikke bare skal du beholde gode relasjoner både opp- og nedover i hierarkiet, men du har gjerne et ansvar for å sette strategien «ut i livet», og få medarbeiderne med på laget. Husk:

Som budbringer, mottaker og megler i én og samme person skal du skape tillit og engasjement rundt endringsbeslutninger, samtidig som du skal megle mellom ansatte og toppledelsen dersom det oppstår uoverensstemmelser. Dette kan være krevende, men det er viktig at du ikke lar det gå på bekostning av egne ønsker underveis. Ha alltid i bakhodet: Hva ønsker du å få ut av denne strategiprosessen?

Et annet godt tips er å etablere en refleksjonsgruppe sammen med andre mellomledere. Der kan dere sammen få luftet (eventuelle) frustrasjoner, diskutere og utveksle erfaringer underveis i strategiprosessen.

Ansatt: Det er nå du kan påvirke egen hverdag

Det er mange grunner til at strategiimplementering kan skape skepsis. Kanskje føler du usikkerhet rundt den nye rollen din? Er du pålagt flere oppgaver, samtidig som det forventes at du fortsatt skal utføre alt du gjorde før? Innebærer endringene at teamet ditt brytes opp? Og hvem skal du i så fall jobbe sammen med?

Unngå å bli satt på sidelinjen! Det er nemlig nå du virkelig har muligheten til å påvirke hvordan arbeidshverdagen din skal bli i årene som kommer. Derfor:

Snakk gjerne med andre i tilsvarende roller eller i samme avdeling. Finn ut hva som er viktig for dere i denne prosessen, og formidle disse ønskene til ledelsen. Dere får mer gjennomslag når dere står samlet. Ledelsen er helt avhengig av å få dere med på laget, dersom strategien skal bli noe mer enn gule lapper på et konferanserom. 

Til alle: Jobb mot et felles, konkret mål – og feir seirene sammen! 

Et krystallklart, og gjerne hårete, mål skaper engasjement og entusiasme. Dessuten kan det være samlende; «dette skal vi klare sammen!». Alle organisasjoner og bedrifter er ulike, og ethvert selskaps unike kultur bør være med å avgjøre hvordan målsettingene utarbeides. 

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Felles mål

 • Er organisasjonen drevet av innovasjonskultur, bør målet fremheve det å skape noe sammen. 
 • Er organisasjonen drevet av en vinnerkultur, kan det være riktig å sette et prestasjonsbasert mål som for eksempel å ta en større markedsandel. 
 • Er organisasjonen drevet av en stammekultur? Da kan fellesskapet og verdiene være i fokus, eksempelvis at man skal være bransjens beste på likestilling og mangfold.

Ingenting er som å vinne sammen.    

Ofte fokuseres det mye på de overordnede målene, som gjerne tar lang tid å realisere, men de små seirene underveis er like viktige. Husk derfor å sette realistiske delmål som ligger i nær fremtid. Når disse nås, må seirene feires. 

 

En spire som illustrasjon for grønn vekst

Grønn strategi er god strategi

For å sikre at sosialt og bærekraftig ansvar tas på alvor på arbeidsplassen, er det på høy tid å innlemme noen av FNs 17 bærekraftsmål på strategisk nivå. Ikke går det på bekostning av lønnsomhet eller effektivitet heller. Et godt verktøy er den BI-utviklede modellen, Grønn Vekst-trappen:

6 trinn for økt bærekraft

 1. Utvendig: Søk partnerskap med andre som jobber for bærekraft og støtt deres initiativer.
 2. Husrengjøring: Rydd i egne skap ved å redusere utslipp og avfall fra egne bygg og anlegg.
 3. Leverandørkrav: Samarbeid og still bærekraftige krav til selskapene i leverandørkjeden.
 4. Driftsomlegging: Hvordan kan bedriften levere mest mulig verdi med minst mulig ressurser?
 5. Forny produktporteføljen: Designe og utvikle nye produkter og tjenester som er bærekraftige.
 6. Skap ny forretningsmodell: Legg om hele virksomheten med bærekraft som hoveddrivkraft.

Les mer om bærekraftig strategi her 

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.