Innovasjon: Ung kvinne og eldre mann sitter i en båt og viser fram en redningskurv.
ENTREPRENØRSKAP

Redder liv med innovasjon

Wilhelm-Magne Austevoll jobbet på et beredskapsfartøy. Der ble han stadig vitne til hvor røft folk ble reddet opp fra sjøen. Sånt kan det bli innovasjon av.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Sealift Systems
Dato

En dag i 1986 slo en lysende idé ned i ham: et effektivt, skånsomt og sikkert system for redningsaksjoner til sjøs.

– Han satt på en stol og skulle ta opp en tung gjenstand og legge på fanget sitt. Ved å bøye albuen for å løfte armen, og svinge armen inn over fanget kom ideen: Slik kan vi løfte en gjenstand fra sjøen og opp i et fartøy uten å bruke unødvendige krefter eller sette oss selv i fare, forteller datteren Dorthe Iselin Austevoll, daglig leder i selskapet Sealift Systems.

Oppstarten av selskapet skjedde også ved en tilfeldighet.

– Fartøyet som Wilhelm-Magne var om bord i skulle på verksted. Wilhelm-Magne fortalte broren sin om ideen. Broren mente den var god, og sammen med verkstedet ble den første Sealift redningskurven laget. Testen var så positiv at patent ble søkt og gitt samme år, sier hun.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Brems, og ny fart

– Elf Aquitainen, nå Total, var det første selskapet som bestilte utstyret til alle sine beredskapsfartøy. Deretter gjorde Norske Shell det samme. Utfordringen var hele tiden prisen i forhold til de redningsnettene som ble brukt, og lagringsplassen, sier hun.

Løsningen ble å utvikle en sammenleggbar kurv som tok mindre plass og var lettere å stue bort.

Lave oljepriser og nedskjæringer hos oljeselskapene tidlig på 1990-tallet ble en sterk brems for selskapet. Men Wilhelm-Magne ga aldri opp.

– I 2014 kom oppsvinget. Hoyland Offshore, som alltid har hatt tro på dette redningssystemet, fikk kontrakt med Premier Oil på britisk sektor. Stor redningsdekning uten å sette eget redningspersonell i fare var en medvirkende årsak til kontrakten, forteller Austevoll.

Hun ble ansatt som daglig leder i 2016 og har brakt selskapet videre, blant annet med utvikling av nye produkter.

– Vi mener at Sealift Systems’ redningssystemer og metoder har brakt redning fra skip til et helt nytt nivå, faktisk langt inn i de redningsområdene som bare kan dekkes av helikopter, sier hun.

Mer innovasjon

Selskapet har utstyr som blir tilpasset hvert enkelt skip, slik at det passer kundens ønsker og behov.

– Vi har et større system kalt «Sealift Rescue», og et mindre ved navn «Sealift FRDC». Det største systemet kan plukke opp mennesker, redningsflåter, slepetau og andre objekter som passer i den 50 m2 store kurven. I tillegg holder vi på med et innovasjonsprosjekt sammen med rederiene Norled og Rødne, der vi utvikler et system som blir tilpasset mindre person- og ekspressbåter, og til servicefartøy som brukes til persontransport for vindmøller til havs, forteller hun.

 

Innovasjon: En stor kurv i metall ligger over sjøen. På høyre side ses siden av en båt.
Denne store kurven fra Sealift Systems kan få både folk og gjenstander skånsomt opp fra sjøen.

Stadig utvikling

Selskapet er også i etableringsfasen av prosjektet «Sealift MultiLift».

– Det er et kombinasjonssystem som skal kunne redde enkeltpersoner, flåter, livbåter, hyperbare-livbåter, frd/frdc (Fast Rescue Craft/Fast Rescue Daughter Craft – de oransje båtene som man ser på større fartøy som brukes til personredning), helikopter på sjøen, ta opp slepetau og reetablere slep, og foreta tørrevakuering fra installasjon til beredskapsfartøy, legger hun til.

Redningsutstyret er formet som en kurv som er montert på en pidestall som igjen er montert på fartøyet.

– Redningskurven blir senket ned i sjøen under den forulykkede som på den måten blir hentet ut av sjøen på en skånsom og sikker måte. Den forulykkede blir værende i en horisontal posisjon, noe som er viktig med tanke på hypotermi og skader, og man utsetter ikke eget redningspersonell eller mannskap for unødvendig fare.  plukker også opp Flåter og gjenstander plukkes også opp så samme måte, forteller Austevoll.

Kunder og brukere kan være alle som driver med sjøredning, som oljeindustrien, Havvind, Kystvakten, Redningsselskapet, redningsetater, frivillige organisasjoner, flyplassberedskap, politiet, Marinen, Kystverket og Losvesenet.

 

Vi mener at Sealift Systems’ redningssystemer og metoder har brakt redning fra skip til et helt nytt nivå.

Dorthe Iselin Austevoll

 

Har utfordret

Eventyret om Sealift Systems er et godt eksempel på norsk innovasjon og entreprenørskap.

– Sealift Systems har utfordret «sementerte» tankesett og løsninger. Det er utfordrende å komme opp med nye ideer og nye produkter som berører det etablerte og som kan ha kostnadsrelaterte betydninger. Vi har gått inn i redningsutforinger i forskjellige områder og funnet løsninger som er i tråd med selskapets filosofi: Redde liv, skånsomt i alle faser og alt slags vær og klima, og ikke utsette eget redningspersonell for unødvendig fare, sier hun.

Stort nettverk

I tillegg til henne er enda en person ansatt på fulltid.

– Ved spesielle behov som ved demoer av system og reise- og montørjobber, hjelper andre i familien til. Det er Sealift Systems som har rettigheten til produktene. Vi utvikler nye ideer, utfører oppfølging og kvalitetskontroll i byggefase og sluttkontroll, og har et tett samarbeid med brukerne. Det er brukerne som tester og rapporterer redningsresultatene som vi kan bringe videre til andre. Nettverket består av skipsdesigner, produsenter, kranleverandører og forskjellige under- og delleverandører, forteller Dorthe Iselin Austevoll.

 

 

Publisert i Karriere