Overvåkning: Ung kvinne sitter foran PC-en
OVERVÅKNING

Blir du ulovlig kontrollert?

Det foregår en utstrakt bruk av ulovlig overvåkning i arbeidslivet. Hele 20 prosent av lederne i en stor norsk undersøkelse hadde sjekket e-posten til medarbeiderne. Mange kjenner ikke til reglene.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Ti prosent oppgir dessuten at de overvåker ansattes bruk av telefon og én av fem forteller at de har overvåket hvilke nettsider medarbeiderne har besøkt. Tallene stammer fra en undersøkelse gjennomført av Deloitte. Kontrollvirksomheten vokser, og flere blir tatt for det.

Hele 45 prosent registrerer tidsbruk og produktivitet. Datatilsynet fikk 73 henvendelser om overvåking på arbeidsplassen i 2018, mot 62 og 51 i henholdsvis 2017 og 2016.

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet har uttalt at personvernet i arbeidslivet utfordres av den teknologiske utviklingen som gjør det mulig å registrere arbeidshverdagen til de ansatte i detalj.

Det er grunn til bekymring med tanke på at omfanget kan være større. Og en utstrakt bruk av overvåkning fører til mistillit og lav motivasjon i arbeidslivet.

 Ulovlig overvåkning

– En arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å gjøre innsyn i ansattes e-post. Unntakene er dersom det er nødvendig for å ivareta virksomhetens drift eller ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter, har Dahl utalt til E24.

Datatilsynet kan dessuten rapportere om at de fleste tilfellene av overtramp foregår i privat sektor. Mange skjer etter at en arbeidstaker har sluttet. E-postkontoen holdes åpen og arbeidsgiver får posten automatisk videresendt. Datatilsynet mener denne praksisen bare unntaksvis kan brukes. Siden 2009 har tilsynsmyndigheten kunnet ilegge gebyrer ved brudd på forskriftene, og det gjøres. Flere arbeidsgivere har måttet betale 75 000 kroner i bot for å ha lest ansattes e-post, men gebyrenes størrelse varierer noe.

 

En arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å gjøre innsyn i ansattes e-post.

Janne Stang Dahl

 

Usikkerhet

Deloitte, som står bak undersøkelsen, mener mange ikke kjenner regelverket godt nok.

Hva som er ulovlig, og når det kan gjøres unntak, framgår av arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven og tariffavtaler. Enkelt sagt skal det en saklig begrunnelse til for å

tillate innsyn og kontroll, og vilkårene er behandlet i en egen forskrift til arbeidsmiljøloven. Eksempler kan være:

  • Når det er nødvendig for å ivareta driften av selskapet, for eksempel hvis en person har langvarig fravær, og det er viktig å få tilgang til kommunikasjonen han eller hun har hatt med kunder. Men det er ikke fritt fram. Det må være nødvendig.
  • Når det er god grunn til å mistenke at e-posten eller annet utsyr blir misbrukt i illojal virksomhet, som eksempelvis dialog med andre for å starte konkurrerende virksomhet.

Det er verd å legge merke til at forskriften ikke bare omhandler innsyn i e-post, men også arbeidstakers personlige områder i organisasjonens datanettverk, mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som arbeidsgiver har stilt til disposisjon.

Har du mistanke om ulovlig overvåkning, eller er du usikker på rettighetene dine, kan du ta en titt på Datatilsynets side om personvern på arbeidsplassen.

 

Kilder: Dagens Næringsliv, digi.no og infotjenester.no

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips