Smart: En mann og en kvinne står smilende i et kontor.
SMART Å FØLGE MED

Er du oppdatert?

Det går fort i svingene i arbeidslivet, og det gjelder å følge med – både fordi det er spennende og fordi det handler om konkurransekraft. Her er noen viktige trender du ikke kan se bort fra.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det nytter ikke å avvente og håpe at «noe» redder deg fra utviklingen, eller tenke at ting var bedre før. Det er smart først som sist å sette seg inn i hva det vil si å lede og jobbe agilt, eller mer smidig. På den måten kan du og organisasjonen lettere tilpasse dere endringer. Det innebærer å legge planer som ikke er for detaljerte, og som derfor lett lar seg justere i takt med utviklingen. Fokuset ditt må være tilpasningsdyktighet og mennesker. Det er viktig å være lydhør overfor både kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere, som alle har verdifull kunnskap å tilføre.

For å kunne justere kursen underveis, må du dessuten følge med i timen når det gjelder teknologi, utviklingen i markedet og de politiske forutsetningene som gjelder.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Vær smart!

Kontinuerlig læring er også en viktig del av dagens arbeidsliv. Det er best om en del av påfyllet kan foregå integrert i arbeidsdagen. Såkalt mikrolæring har vist seg å være smart. Små porsjoner med ny kunnskap akkurat når du trenger det er effektivt. Det vil også være viktig å ta vare på de eldste arbeidstakerne, ved å inspirere og legge til rette for lærings- og arbeidslyst. Du har ikke råd til å kaste deres erfaring og arbeidsevne på båten, så lenge det også gis påfyll.

Å sette pris på de kreative og idérike talentene er også svært viktig. Det krever takhøyde og rom for prøving og feiling. Du må være våken, for det er ikke sikkert talentet selv er så god til å selge seg inn. Det er smart å holde god kontakt med medarbeiderne, slik at du vet hva de faktisk kan bidra med. Utdanning og tidligere jobberfaring er ofte ikke fasiten på alt folk kan og vil tilføre virksomheten.

 

Å sette pris på de kreative og idérike talentene er også svært viktig. Det krever takhøyde og rom for prøving og feiling.

 

Myke verdier

Folk er et veldig viktig stikkord. Myke verdier er det som gjelder. Din evne til å lytte, vise empati og ekte interesse for medarbeiderne er helt avgjørende. Det blir mindre og mindre attraktivt å jobbe for hierarkiske organisasjoner med gammeldagse ledere som er mest opptatt av å sjefe. Ledere uten interesse for mennesker kan ikke fylle lederrollen slik vi forventer i 2019.

Å være leder i dag krever et bevisst og aktivt forhold til egen rolle. Det kan være en nyttig øvelse å spørre deg selv hvorfor du har valgt å være leder, og om det fortsatt er det du vil. Ikke alle har et gjennomtenkt svar å gi. Har du det, er det et godt utgangspunkt.

Publisert i Ledertips