En ung kvinne og en godt voksen kvinne sitter sammen og snakker med helsepersonell.
SYKEFRAVÆR

Hva gjør du når en syk medarbeider vil jobbe?

Sykefravær er komplisert på mer enn én måte. Hvordan håndterer du det når en sykmeldt vil tilbake, uten å være frisk? Og hva med langvarig syke som sårt trenger en viss kontakt med jobb og kolleger?

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Norge har generelt høyt sykefravær, og det gjøres mye for at ansatte skal komme tilbake i jobb. En annen og mindre omtalt side av sykefraværsproblematikken, handler om at ansatte som egentlig er for syke til å gjøre jobben sin av og til vil tilbake på jobb. Hva gjør du da? Det kommer an på hva som er bakgrunnen for at medarbeideren vil tilbake. Her kommer vi innom både regelverk og skjønn du kan få bruk for i lederjobben.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Her kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt!

– Så lenge den ansatte ikke behandler mat, syke pasienter eller er en risiko på annen måte, er det riktig at medarbeidere med forkjølelse og andre lette, smittsomme sykdommer kommer på jobb. Det er uansett umulig å isolere seg fra slike sykdommer, sier Berit Stokstad, ekspert på sykepengeordningen.

Når arbeidstakere ikke er i stand til å gjøre jobben sin skikkelig stiller det seg annerledes. Da er det viktig at du som nærmeste leder får medarbeiderne til å forstå at det er best for alle parter at han eller hun holder seg hjemme til arbeidsevnen er god nok.

Daglig leder Jana Jarosova reduserte sykefraværet dramatsisk.

Når sykepengene tar slutt

En annen og vanskeligere sak er når langtidssykemeldte kommer tilbake på jobb fordi sykepengene opphører, men uten at de egentlig er friske. Da er problemstillingen gjerne at alternativet for den syke er arbeidsavklaringspenger. Det gir en lavere stønad fra NAV, og derfor kan være et problem fordi det går ut over økonomien.

– Hvis den ansatte ikke er i stand til å gjøre jobben sin etter arbeidsavtalen, må du som leder gjøre det klart for arbeidstakeren. Medarbeideren kan ikke forvente å få jobbe hvis han eller hun ikke er frisk nok til å gjøre jobben sin godt nok, bare for å tjene opp ny rett til sykepenger fra NAV, sier Stokstad.

Hun understreker at dersom det er opplagt at et sykefravær ikke handler om at en medarbeider er syk eller frisk, men om retten til sykepenger, er det viktig å ta tak:

-Da kan du for eksempel forvente at medarbeideren kommer på jobb for å gjøre noe tilrettelagt arbeid i perioden vedkommende er syk. Og det kan være godt for deg som leder å ha en god dialog med legen og NAV. Det er også viktig å dokumentere oppfølgingsarbeidet.

 

Så lenge den ansatte ikke behandler mat, syke pasienter eller er en risiko på annen måte, er det riktig at medarbeidere med forkjølelse og andre lette, smittsomme sykdommer kommer på jobb.

Berit Stokstad

 

Psykisk sykdom

Ved angst og depresjon, som utgjør en stor andel av sykefraværet, er det ofte viktig å legge til rette for at medarbeideren kan jobbe noe. Det kan føre til at han eller hun raskere blir i stand til å komme fullt tilbake. Hundre prosent sykmelding kan forverre tilstanden til ansatte som sliter psykisk. Og det kan bli veldig krevende å komme tilbake etter langvarig sykefravær.

Det gjelder å ha en god dialog for å komme fram til løsninger sammen, som både hjelper den som har det tøft og som gjør at han eller hun raskere kan komme tilbake i full jobb. Også i disse tilfellene er det viktig å samarbeide med lege og NAV.

Som god og empatisk leder må du være positiv og vise at du bryr deg, men prøv deg ikke som terapeut. Det kan for eksempel være viktig å finne ut om medarbeideren trenger rammer eller frihet for å fungere best mulig i en vanskelig periode. Og fall ikke for fristelsen til å legge et løp der medarbeideren ikke selv får være med på planleggingen. Ansvarliggjøring fungerer best, så la vedkommende komme med forslag til løsninger.

 

Kreft og sykefravær

Mange ledere vil oppleve at en medarbeider kommer og forteller at han eller hun har fått kreft. Da gjelder det å sette av tid til samtaler og gjøre avtaler om hvordan den syke vil ha det. Noen vil ønske å jobbe mest mulig, mens andre ikke vil være i stand til det. Kreftforeningen har en liste med tips til hva ledere bør tenke på:

  • Hva tror arbeidstakeren passer best for ham eller henne akkurat nå?
  • Hvordan kan du som leder støtte den ansatte?
  • Hvordan kan den ansatte holde deg oppdatert om endringer og forhold som en viktig for deg som leder å vite noe om? Har andre behov for informasjon?
  • Hvor ofte og hvordan vil dere holde kontakten i tiden framover?
  • Kan tiltak og tilrettelegging bidra til at den syke kan være helt eller delvis i jobb?
  • Hvordan vil den syke følges opp ved tilbakekomst og i perioden etter det?

Det er også viktig å huske på at kreft kan skape mye engstelse og usikkerhet, så det kan komme psykiske reaksjoner du også må forholde deg til.

Et godt samarbeid er avgjørende for å håndtere ulike situasjoner knyttet til sykdom og fravær. Å skape gode relasjoner til medarbeiderne vil du ikke minst ha glede av når utfordringene kommer.

 

Kilder: infotjenester.no, idébanken.org og kreftforeningen.no

 

Publisert i Ledertips