Innlandet

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Innlandet.

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 10. mars 2021. Signert møteprotokoll finner du på denne siden.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Innlandet er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Nina Ekjord Øyen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Nina Ekjord Øyen

 • Nestleder

  Merete Nilssen

 • Kasserer

  Steinar Rottem

 • Styremedlem 1

  Espen Øyhovden-Nordby

 • Styremedlem 2

  Odd Sigurd Fjeldbu

 • Styremedlem 3

  Jo-Terje Sagrusten Høyesveen