Teknikere / fagarbeidere olje og gass

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Teknikere / fagarbeidere olje og gass.

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 29. april 2021. Når møteprotokoll er signert vil du finne den på denne siden.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Teknikere / fagarbeidere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Hans Fjære Øvrum, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Medlemsfordeler Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

  • Avdelingsleder

    Hans Fjære Øvrum