Teknikere og fagarbeidere Olje og Gass

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling består av fagarbeidere og teknikere i Equinor (Eqaf), Okea, Aker BP, ConocoPhillips, Vår Energi, samt innleid personell til oljeselskapene. Selskapene er organisert i bedriftsgrupper som utgjør avdelingen som er tilknyttet Lederne, hvor hovedavtale og overenskomst ligger. Avdelingen har i dag i underkant av 1600 yrkesaktive medlemmer.

Avdelingen har et styre der alle bedriftsgruppene er representert. De samme bedriftsgruppene deltar i Ledernes forhandlingsutvalg for Sokkeloverenskomsten som gjennomfører årlige forhandlinger (hovedoppgjør og mellomoppgjør) med Offshore Norge.

Da Lederne er under disse forhandlingene er den eneste organisasjonen som kun har fokus på yrkesgruppen teknikere og fagarbeidere, vil våre krav i større grad være rettet mot de tariffbestemmelsene som er viktige for våre grupper i operatørselskapene (oljeselskapene).

I tillegg til de sentrale forhandlingene gjennomføres det årlige lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

NB!  Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold relatert til arbeidsforholdet.  Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte/bedriftsgruppen på arbeidsplassen.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Sogn og Fjordane er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Kontingent

Det er ingen egen avdelingskontingent, men de fleste bedriftsgruppene har en egen kontingent. Se informasjon om medlemskontingent her.

 

Besøk:

Hans Fjære Øvrum, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Medlemsfordeler Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Hans Fjære Øvrum (Equinor - Eqaf)

 • Per Helge Ødegård

  Nestleder

  Per Helge Ødegård (Equinor - Eqaf)

 • Kasserer

  Marte Gundersen (Equinor - Eqaf)

 • Styremedlem 1

  Morten Wee Førre (Equinor - Eqaf)

 • Styremedlem 2

  Trond Myklebust (Neptune Energy Norge AS)

 • Styremedlem 3

  Hilde Kristin Brevik (Aker BP)

 • Styremedlem 4

  Alexander Winther (Conoco Phillips)

 • Styremedlem 5

  Olav Bjarne Roksvaag (OKEA ASA)

 • Styremedlem 6

  Jarle Halvorsen (Equinor - Eqaf)