Teknikere / fagarbeidere olje og gass

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Teknikere / fagarbeidere olje og gass.

Hvem er vi?

Avdeling for Teknikere/fagarbeidere Olje og Gass er en sammenslutning av fagarbeidere i Equinor (Eqaf), Okea, Aker BP, ConocoPhillips og Neptune Energy Avdelingen er tilknyttet Lederne, hvor hovedavtale og overenskomst ligger.

Vi er ikke bundet av samordnet oppgjør som LO/YS ved hovedoppgjør, og har som eneste organisasjon streikerett hvert år (også mellomoppgjør). Dette fortrinnet mener vi er viktig, fordi streik skal kun brukes når alle andre virkemidler er forsøkt. Vi var i streik på sokkelen høsten 2020 som eneste arbeidstakerorganisasjon, og flere innretninger ble nedstengt i en streik der vi vant frem med våre krav.

Vi er på samme tariffavtale (sokkeloverenskomsten) og har derfor samme interesser når det gjelder å opprettholde og forsterke våre lønns- og arbeidsvilkår hos operatørselskapene. Lederne er den eneste organisasjonen som, i forhandlinger på sokkeloverenskomsten med Norsk Olje og gass, kun har fokus på teknikere og fagarbeidere.

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 29. april 2021. Når møteprotokoll er signert vil du finne den på denne siden.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Teknikere / fagarbeidere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

 

Besøk:

Hans Fjære Øvrum, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Medlemsfordeler Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Hans Fjære Øvrum

 • Per Helge Ødegård

  Nestleder

  Per Helge Ødegård

 • Kasserer

  Marte Gundersen

 • Styremedlem 1

  Terje Herland

 • Styremedlem 2

  Trond Myklebust

 • Styremedlem 3

  Hilde Kristin Brevik

 • Styremedlem 4

  Christian Stava

 • Styremedlem 5

  Olav Bjarne Roksvaag

 • Styremedlem 6

  Jarle Halvorsen