Dame som er fornøyd med å være medlem av Lederne

Vi gir deg gode medlemsfordeler

Det skal lønne seg å være medlem av Lederne. Derfor er vi opptatt av å tilby de aller beste og mest relevante medlemsfordelene. Se de ulike typene medlemskap.

Bli medlem
Rekrutter et medlem
Nettverk

Nettverk

Medlemmer i Lederne får tilgang til et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere.

Nettverket møter du gjennom:

 • Digitalt nettverk via webinarer og digitale forelesninger
 • Lokale kurs og sosiale arrangementer
 • Våre sentrale kurs, seminarer og konferanser
 • Ledernes årskonferanse
 • Ledernes lokalavdelinger
 • Faglige utvalg
 • Vårt lederprogram
Bank lån/sparing

Bank lån/sparing

Vi har gjort det for deg: Fremforhandlet en gunstig bankavtale på vegne av deg som er medlem av Lederne.

 • Gunstige betingelser på banktjenester

Les mer om vår gunstige bankavtale her!

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder. Lederne har egne ansatte rådgivere, jurister og advokater, samt samarbeidsavtaler med eksterne advokatfirmaer som sørger for at du får rask hjelp.

Som medlem får du:

 • råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Vi hjelper deg med alt fra spørsmål om arbeidskontrakten din til spørsmål rundt stillingsendringer og oppsigelse.
 • 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien. Du får råd og bistand som privatperson innen de fleste rettsområder – for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m.
 • alltid tilgang til det juridiske oppslagsverket Compendia via Min side (krever innlogging).

Les mer om juridisk bistand

Få tilgang til de beste og mest relevante medlemsfordelene!

Forsikringer for deg og familien

Forsikringer for deg og familien

Lederne har et omfattende og solid forsikringstilbud med et eget forsikringskontor for deg som medlem. I tillegg til kollektive forsikringsordninger i kontingenten kan du kjøpe alle de private skadeforsikringene du trenger til medlemspris.

Som medlem får du:

 • omfattende livs- og ulykkesforsikring i kontingenten
 • omfattende tilbud av frivillige forsikringer til en rimelig pris
 • eget forsikringskontor med dyktige rådgivere og rask responstid
 • partnerrabatt på private skadeforsikringer på inntil 30 prosent

I motsetning til andre organisasjoner har Lederne valgt å ikke ha obligatoriske innbo- og reiseforsikringer i kontingenten fordi mange bor sammen med noen som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring man kun får én utbetaling på ved skade.

Les mer om forsikringstilbudet 

Utdanning og kurs for å holde deg faglig oppdatert

Utdanning og kurs for å holde deg faglig oppdatert

Med Ledernes omfattende kurstilbud kan du holde deg faglig oppdatert og bli en bedre leder. Vi holder ledelseskurs, tillitsvalgtkurs og temakurs over hele landet. Alle våre kurs er helt gratis for medlemmer.

Som medlem får du:

 • Omfattende faglig kurstilbud
 • dekket transport og kost på de fleste arrangementene
 • mulighet til å søke på omfattende etter- og videreutdanningsfond
 • gratis e-bøker om ledelse

Mer informasjon på www.lederne.no/kompetanse

Riktig lønn og pensjon

Riktig lønn og pensjon

Du som medlem har tilgang til dyktige og profesjonelle lønns- og pensjonsrådgivere.

Som medlem får du:

 • individuell eller lokal lønnsrådgiving
 • 1,5 times pensjonsrådgiving til meget gunstig pris (for medlemmer mellom 59 og 65 år)

Som leder er du en nøkkelperson i utviklingen av medarbeidere og virksomheten din. Du skal premieres for god innsats, initiativ og engasjement, vite hva som påvirker din lønnsutvikling og ha din andel av de verdier du er med på å skape. Som medlem får du hjelp og råd ved lønnsforhandlinger, både individuelt og lokalt.

Les Ledernes lønnsbrosjyre (pdf).

Pensjonen er din lønn etter avsluttet yrkeskarriere. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hva du kan forvente deg. Vi har en samarbeidsavtale om pensjonsrådgivning med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning.  Les mer om pensjonsrådgiving.

…og mange flere fordeler

…og mange flere fordeler

Du som medlem har dessuten en rekke andre fordeler og rabatter.

Her er noe av det du får:

Les mer om alle de andre medlemsfordelene.

Støtte og stønader

Støtte og stønader

Som medlem kan du søke om:

 • Etter- og videreutdanningsmidler: Med Ledernes stipendordning kan du få finansiering til å utvikle deg både personlig og profesjonelt. Dette er en unik mulighet for deg som er omfattet av NHO, ASVL eller PBL Lederavtalen. Les mer om Ledernes stipendordning.
 • Stønad ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års medlemskap. Les mer om stønadsordningene.

Kontingenter og rabatter

Et medlemskap i Lederne er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler kr. 300 pr. år. Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år kr. 600 pr. år.
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidlig pensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp. stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette på faktura@lederne.no 

Derfor er jeg medlem

GEOMATIKEREN

Line Folstad

Jeg er medlem for å få et stort og bredt nettverk. Mulighetene blir fort mange når man kjenner mennesker fra hele landet og i forskjellige bransjer. Jeg synes også at det å være organisert er en slags «forsikring» for min egen jobb, i den grad det er mulig. Jeg føler meg mye tryggere og sterkere i situasjoner der jeg ellers ville stått alene. Goder som advokathjelp, kursing, økonomisk støtte til utdanning, leiligheter i Spania og andre fordeler er også et stort pluss i Lederne.

BUTIKKSJEFEN

Christian Pedersen

Lederne er en organisasjon som jobber med utfordringer som angår meg som leder og som ivaretar mine interesser. Lederne har gitt god støtte i arbeidet med å utforme lønnspolitikk og lønnssystem og har bidratt til å legge grunnlaget for et godt samarbeid. Personlig benytter jeg meg av Ledernes forsikringer, deltar på kurs og får mulighet til hjelp ved etterutdanning, samtidig som jeg syns det er godt å ha tilgang på juridisk bistand.

Svein Stigen
BORESJEFEN

Svein Stigen

I min bransje jobber man seg opp og frem i systemet. Da jeg kom til punktet som mellomleder/leder, var det et naturlig steg for meg å bli medlem av Lederne. Årsaken var at Lederne er en politisk uavhengig organisasjon. Lederne har jo også en rekke medlemsfordeler og her vil jeg trekke frem forsikringer som det viktigste for min del.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.