Brudd i forhandlingene med Norlandia: Pensjon for ansatte i barnehagene var hovedtema

Forhandlingene i Norlandia-barnehagene førte ikke frem og nå går oppgjøret til mekling.

Dato

Som vanlig leverte Lederne felles krav med arbeidstakerorganisasjonene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen. Samtlige organisasjoner brøt forhandlingene 9. november.

Det er avgjørende for Lederne at pensjonen for våre medlemmer er tariffestet i tillegg til å være forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig. Dette er på linje med det man har i andre barnehager.

Dato for mekling er enda ikke avklart.