Lederne er kritiske til karantenereglene

- Vi er kritiske til unntaket i karantenebestemmelsene for ansatte i skole- og barnehagesektoren. Disse har også krav på et trygt arbeidsmiljø, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, i et brev til Kunnskapsdepartementet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
regjeringen.no
Dato

Lederne viser til et bredt engasjement blant mange skole- og barnehageansatte som unntas fra karantenereglene. De ansatte som har vært i nærkontakt med en koronasmittet, som regel et barn, er unntatt fra karantenereglene for å gå på jobb. Samtidig skal de være i karantene på fritiden.

– Her er flere uklarheter som råder, og det ønsker vi svar på fra Kunnskapsdepartementet. Vi ber de derfor avklare spørsmål både med tanke på arbeidsmiljølovens regler om et trygt arbeidsmiljø, og logikken i å være unntatt karantene i jobbsammenheng, men samtidig være i karantene i fritiden. Vi hadde også forventet en større grad av trepartssamarbeid forut for innføringen av dette karantene-regimet. Vi etterlyser derfor også drøftelser med et bredere spekter av partene i arbeidslivet, sier Ingvartsen.

Lederne viser for øvrig til tidligere oppfordring til regjeringen i en artikkel som ble publisert i lederne før de nye reglene ble innført. Den finner du her.

Publisert i Nytt fra Lederne