Enighet i mellomoppgjøret på sokkelen

Årets forhandlinger på sokkelavtalen ble gjennomført 3. mai i Stavanger. Lederne kom til enighet med Offshore Norge i årets sokkeloppgjør, som er et mellomoppgjør, hvor det kun forhandles om lønn. - Vi er glade for at enigheten er oppnådd, og at vi unngår konflikt, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Årets resultat ble et garantert tillegg på lønnsmatrisen på kr 41 700. I praksis er dette en garantisum som alle medlemmer og tillitsvalgte i operatørbedriftene kan ta med inn i de lokale forhandlingene, hvor det normalt gis noe mer.

Forbundsleder Audun Ingvartsen og Elisabeth Brattebø Fenne fra Offshore Norge.

Den reelle lønnsøkningen for våre medlemmer vil imidlertid først komme på plass etter at de lokale forhandlingene i hvert enkelt operatørselskap er gjennomførte.

Skift-/ nattillegg økes med kr 4,50 fra kr 87 til kr 91,50, og tillegg ved behov for konferansetid økes med kr 6 per time, fra kr 109 til kr 115 gjeldende fra 1. juni 2023.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kr til 2275 kr.

Lederne er godt fornøyde med at årets oppgjør både ivaretar kjøpekraft, og går noe utover frontfagets ramme.

Forhandlingsutvalget i år ble ledet av forbundsleder Audun Ingvartsen, og bestod av:

Fra Lederne:
Audun Ingvartsen (forbundsleder)
Liv Spjeld By (nestleder)
Thomas Ostermann (sekretariatet)
Håkon Holo Dagestad (sekretariatet)

Fra Equinor:
Per Helge Ødegård
Terje Herland
Hans Fjære Øvrum
Ingelill Handeland Eide
Olav André Algrøy
Morten Wee Førre
Terje Axe Sørensen (observatør)
Roar Laug (observatør)

Fra Okea:
Lars Bjørnar Skjelvik

Fra NeptuneEnergy:
Trond Myklebust
Henrik Østervold Sjursen (observatør)

Fra ConocoPhillips:
Lars Owe Hardi
Alexander Winther (observatør)

Fra AkerBP:
Frank Ove Opedal (observatør)