Gjør mer av det du tror på og tro mer på det du gjør!

Det er Cecilie Thunem-Saanums livsprinsipp i sitt livs roller som forfatter, rådgiver, mentor, mor og isbader. Hun har tidligere arbeidet som leder i flere bransjer.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Trond Jakobsen
Dato

Tirsdag 4. februar holdt Cecilie Thunem-Saanum et engasjerende kurs i Tromsø for Ledernes medlemmer om presentasjonsteknikk. Deltakerne fikk en aktiv dag og lærte seg verktøy til bruk i hverdagen som både er realistiske og gjennomførbare.

Før kurset i Tromsø kom det en rekke positive tilbakemeldinger på et kurs hun avholdt i Stavanger for en tid tilbake.

Cecilie Thunem-Saanum holdt et engasjerende kurs i Tromsø for Ledernes medlemmer om presentasjonsteknikk.

– Jeg gleder meg derfor stort til dette kurset i Tromsø, sier Cecilie.

Forventningene til kurset blant deltakerne dreide seg i hovedsak om å føle seg mer sikker og kompetent når man skal presentere budskap i ulike situasjoner.

Kommentarer fra kurset

– For meg er en del av min arbeidsdag å gjøre andre gode, blant annet gjennom utarbeidelse av manus og presentasjoner som mine kolleger skal bruke. Da er det også viktig for meg å kunne lære videre gode teknikker og godt kroppsspråk, sier Vivi Pedersen fra Tromsø.

– Dagen i dag ble derfor en form for avstemming med hvordan jeg gjør det i dag, og jeg fikk en god oppdatering av dette, så det har vært en veldig nyttig dag for min del, avslutter Vivi.

Se ledernes kurstilbud her!

Leif-Hermann Jensen fra avdeling Lofoten og Vesterålen hadde hovedfokus på gode teknikker han kan bruke i det daglige.

– Jeg har nok særlig vært opptatt av mengden av informasjon man skal bruke under en presentasjon, altså når det blir for mye informasjon, sier Leif-Hermann. Men også andre forhold som har betydning i presentasjonsøyeblikket, for eksempel kroppsbevegelser, fysisk plassering og hvordan man når et publikum i relativt små settinger, har vært viktige lærepunkter for meg. Alt i alt nok et lærerikt kurs fra Lederne, avslutter han.

Birgitte Norberg er generelt opptatt av kommunikasjon og kommunikasjonsformer, som både kan være spennende og vanskelige. Hun har tidligere deltatt i kurs om forhandlinger og retorikk, som i høyeste grad handler om kommunikasjon.

– Jeg behøvde innspill på hvordan tenke nytt og hvordan man kan bruke de verktøy som finnes på en best mulig overfor mine ansatte som jeg har ansvar for, og det fikk jeg og mere til gjennom dette kurset fra Lederne, roser Birgitte Norberg.

På arbeids- og inkluderingsbedriften Aksis i Alta jobber Lise Beate Mikalsen.

– Noen ville kanskje si at de forventet praktisk trening i plenum når de deltok i et kurs om presentasjonsteknikk, men i dette kurset var det overhodet ikke nødvendig, fordi kursleder Cecilie Thunem-Saanum hadde et så praktisk rettet innhold med så gode illustrasjoner at praktisk trening ikke var nødvendig å bruke tiden på, sier Lise Beate Mikalsen, og anbefaler dette kurset for andre!

Flere av de øvrige deltakerne vi var i kontakt med ga klart uttrykk for at kurset hadde gitt dem mye, og at Lederne har truffet godt med kurslederen Cecilie Thunem-Saanum.