Olje-og energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet.
Barentshavkonferansen 2022

Med energi i nord på agendaen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var blant deltakerne på Barentshavkonferansen i Hammerfest, som startet mandag. Aktører fra energi- og petroleumsindustrien diskuterte framtidens muligheter og utfordringer for næringen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Den årlige Barentshavskonferansen gikk av stabelen i Hammerfest på kvelden den 25. april, og ble åpnet av ordfører Terje Wikstrøm. Første konferansedag var på tirsdag, der olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var førstemann ut.

Grønn omstilling i nord

Ministeren fokuserte på viktigheten av den nordlige landsdelen, og hvordan den utgjør en sterk bidragsyter innen energisektoren i dag, og særlig inn i fremtiden.

– I Hurdalsplattformen lover vi en ny giv for nordområdene, og nå skal jeg sitere fra erklæringen: Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen. Utnytte de lokale verdiene til å skape vekst. Gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, sa Aasland.

Aasland forklarte at Hurdalsplattformen ikke bare var en regjeringserklæring, men en “kjærlighetserklæring” til industri, energi og nordområdene. Olje- og energiministeren fokuserte videre på utviklingen av et bredt spekter av energirelaterte næringer i regionen, i tillegg til petroleumsindustrien.

– Denne landsdelen utvikler seg til å bli en komplett energi-region med sine egne særtrekk, enten vi snakker om fornybar, batterier, hydrogen, ammoniakk eller havvind, sa Aasland.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen

Forbundsleder Audun Ingvartsen støtter statsråden i dette, men understreker:

– Før dette kan skje, og igangsettes fullt og helt, må utfordringen med manglende kraftlinjer i landsdelen komme på plass.

Om de forestående omstillingene fremover sa Aasland at det vil kreve store kostnader, og upopulære, politiske virkemidler og tiltak.

Energi og sikkerhet

Utfordringene i energisektoren blir ytterligere utfordret av krigen i Ukraina.

– Vi vet at krigen i Ukraina også påvirker energisituasjonen, på mange måter kan vi si at energipolitikk og sikkerhetspolitikk er tettere vevd sammen, forklarte Aasland.

Han fortsatte å forklare at i en situasjon der Europa ønsker å gjøre seg uavhengig av gass fra Russland er norske bidrag etterspurt.

– Feltene på norsk sokkel produserer så mye gass de kan, eller helt nær dette, fastslo Aasland.

Regjeringen sier den aktivt vil støtte opp om et grønt skifte. Norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles, og den ser for seg å utvikle og bygge ny, grønn industri på skuldrene til den eksisterende.

– Dette er helt i tråd med Ledernes standpunkter som fremkommer i vår rapport Norge – en energinasjon for fremtiden, kommenterer Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne