Posten-saken: Kjemper for representativ og forutsigbar utvelgelse ved nedbemanning

Kjersti Myrjord vant som kjent frem i Gulating lagmannsrett etter at Lederne støttet henne i å bestride Postens oppsigelse. Nå skal saken behandles av Høyesterett etter at Posten har anket.

Dato

Hovedproblemstillingen er om Posten Norge hadde rettslig grunnlag til å begrense hvor mange som skulle bli vurdert mot hverandre i ansiennitetsvurderingen. Kjersti Myrjord ble bare vurdert mot én annen. Dette mener Lederne og Myrjord blir en for snever vurdering.

Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.
Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

– Stillingsvernet blir uforutsigbart når helt nye kolleger i tilsvarende stilling i samme distrikt ikke blir vurdert opp mot oppsigelse, mens de med lang erfaring må gå, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Han er innstilt på å støtte Myrjord videre i Høyesterett, både fordi hun er dårlig behandlet av Posten og fordi saken inneholder viktige prinsipielle spørsmål også for andre arbeidstakergrupper.

En lang rettsprosess
Kjersti Myrjord hadde håpet at lagmannsrettens dom, der hun fikk medhold i at utvelgelsesområdet var for snevert, skulle bli siste runde i det som har vært en lang prosess for henne. Men når saken nå blir tatt til behandling i Høyesterett, håper og tror både Lederne og Myrjord at saken vil bidra til å sikre representative, forståelige og forutsigbare utvelgelsesprosesser for andre i fremtidige nedbemanninger.

Stillingsvernet blir uforutsigbart når helt nye kolleger i tilsvarende stilling i samme distrikt ikke blir vurdert opp mot oppsigelse, mens de med lang erfaring må gå.

Jan Olav Brekke
Oddvar Lindbekk
Oddvar Lindbekk

– Utvelgelseskretsen skal ikke være mindre enn nødvendig. Utgangspunktet er hele virksomheten, og en innsnevring må være godt begrunnet. Den må blant annet ta hensyn til hvilke naturlige områder for utvelgelse som ligger i eksisterende organisering av virksomheten før nedbemanningen og hvilke stillingstyper det er aktuelt å vurdere mot hverandre, sier advokat Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co som fører saken i retten på vegne av Kjersti Myrjord.

Enda ikke tilbud fra Posten
Uavhengig av saken for Høyesterett, mener Lederne det nå er på høy tid at Myrjord, som den siste tiden har jobbet som ekstraressurs og lederstøtte for sine distribusjonslederkolleger i Posten region Vest, blir satt inn i en vanlig distribusjonslederstilling. Oppsigelsen var begrunnet med overtallighet. I ettertid har flere slike stillinger så blitt ledige. Noen er også utlyst, men Myrjord har ennå ikke fått tilbud fra Posten.

– Det er ikke mulig å forstå eller finne noen grunn til at Kjersti Myrjord ikke får jobbe i en av de ledige distribusjonslederstillingene. Dette må skyldes en svikt i saksbehandlingen, og vi forventer at dette rettes opp nå, fremholder Jan Olav Brekke i Lederne.

Publisert i Nytt fra Lederne