Seier i lagmannsretten om individuell ettervirkning

Ledernes medlemmer i Coop Økonom vant frem i sak om individuell ettervirkning, i dom fra Gulating lagmannsrett 23. januar.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Canva
Dato

Saksøkerne opplevde at arbeidsgiver uten tariffgrunnlag og ensidig satte en strek over en stor del av lønnsvilkårene deres, og byttet ut lønnselementer fordi de ønsket å innføre et nytt lønnssystem. Dette har lagmannsretten nå slått ned på, etter at tingretten først aksepterte dette.

Advokat Alf Kåre Knudsen som har representert saksøkerne i både ting- og lagmannsrett, kan melde om fornøyde butikksjefer som er glade for å bli hørt.

– Lagmannsretten er enig i at vilkårene som fulgte av en lokal særavtale er blitt en del av den enkelte butikksjefs arbeidsavtale, og at de da ikke ensidig kan endres.

Partshjelp

Lederne erklærte også partshjelp i saken ved lagmannsrettsbehandlingen.

Audun Ingvartsen er forbundsleder i Lederne.
Audun Ingvartsen er forbundsleder i Lederne.

Partshjelpen var særlig begrunnet i to forhold. Det ene var ønsket om å sikre at de rettslige avklaringene knyttet til individuell ettervirkning ble etterlevet. Det andre – og uavhengig av ettervirkning – var behovet for å ta til motmæle mot Coop Økonom og Virkes anførsler knyttet til forståelsen av enkelte bestemmelser i Lederavtalen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen er veldig fornøyd med at Lederne erklærte partshjelp og ble hørt på begge disse punktene.

– Dette var viktige spørsmål for oss, som vi er veldig glade for å ha fått medhold i, sier forbundsleder Ingvartsen.

Individuell ettervirkning

Når det gjelder individuell ettervirkning følger lagmannsretten i «Coop-saken» opp avklaringene fra Grefsenhjemmet II (HR-2021-1193-A), Undervisningstillegg-saken (LB-2022-26470) og Grefsenhjemmet III (AR-2023-36).

I ettervirkningssammenheng er dommen en illustrasjon av individuell ettervirkning etter opphør av særavtale, der den overordnede tariffavtalen (Lederavtalen) ikke har egne lønnsbestemmelser, og altså ikke hadde bestemmelser om det særavtalen regulerte. Individuell ettervirkning blir ikke da utslukket av hovedavtalen/parallellavtalens bestemmelser om opphør av særavtale.

Advokat Oddvar Lindbekk som representerte Lederne i partshjelp-rollen mener dette er klart og korrekt. – Det er klart at parallellavtalens § 5-6 ikke som sådan regulerer individuell ettervirkning. Det illustreres blant annet av Virkes, eller for den saks skyld NHOs erklæringer, lenge etter utformingen av parallellavtalen § 5-6 og hovedavtalen § 4-3, om at individuell ettervirkning ikke eksisterte. Da har man ikke samtidig regulert det i disse bestemmelsene.

– Bestemmelsene gjelder ettervirkning av særavtalen som sådan. Når det gjelder hvilken virkning disse bestemmelsene kan ha for individuell ettervirkning, må man her som ellers se på hva slags tariffregulering vi står overfor.

– Når overenskomsten ikke inneholder lønnsbestemmelser, blir ikke lønnen kr. 0,- av den grunn. Overenskomsten/Lederavtalen stenger heller ikke for individuell ettervirkning. Tvert imot inviterer tariffavtalen til både lokal og individuell lønnsfastsettelse, og den kan ikke da samtidig utslette slik lønnsfastsettelse.

Lederavtalen

Det andre Lederne hadde behov for å forfølge var arbeidsgivers anførsler knyttet til Lederavtalen mellom Virke og Lederne pkt. 14.2. Coop Økonom og Virke gjorde nemlig gjeldende at Lederavtalen pkt. 14.2 ga arbeidsgiversiden en rett til å ensidig endre og innføre en særavtale og lønnssystem.

Lederne er fornøyd, men ikke overrasket over at denne forståelsen ble avvist. Forbundsleder Audun Ingvartsen har ikke hørt om en lignende forståelse av en tariffbestemmelse før, og regner med at heller ikke Virke mener dette når man nå har fått sett nærmere på dette.

–  Bestemmelsen gjelder de årlige lønnsforhandlingene, og det kreves heldigvis fortsatt to tariffparter for å inngå en særavtale om et lønnssystem, forklarer Ingvartsen.