Bransjespesifikke utfordringer

- I Lederne jobber vi hver dag for å skape trygghet og verdi for våre medlemmer, på tvers av bransjer og stillingsnivåer. I en tid med høy endringstakt er det viktig både å forstå og ta tak i de unike utfordringene medlemmene står overfor, sier generalsekretær i Lederne, Stein Zander.

Tekst
Stein Zander
Foto
Adobe Stock / Håkon Holo Dagestad
Dato
Generalsekretær Stein Zander i Lederne.
Generalsekretær Stein Zander i Lederne.

Som fagforening for ledere, fagspesialiserte og betrodde ansatte, har Lederne et stort samfunnsansvar, og jobber aktivt for å medvirke til gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling for medlemmene våre.

– Vi er en engasjert organisasjon som jobber for å fremme medlemmenes interesser. Samtidig arbeider vi for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi skal ha et høyt faglig og etisk nivå i organisasjonen, og tilby relevante og konkurransedyktige medlemsfordeler, forteller Stein Zander som er generalsekretær i Lederne.

Unike utfordringer

Mange av utfordringene medlemmene møter er de samme på tvers av bransjer, men det er også unike utfordringer, behov og muligheter innen de ulike bransjene. Lederne har derfor flere bransjeutvalg med vekt på å styrke medlemmenes interesse innen ulike sektorer ytterligere.

– Utvalgene styrker Lederne slik at vi kan igangsette riktige tiltak og støtte. Målet er at vi i enda større grad skal kunne utforme politikk til medlemmenes beste, og tilby et relevant kompetansetilbud, medlemsfordeler og medlemskommunikasjon, sier Zander.

Utvalgene er høringsinstanser for bransjerelaterte spørsmål. De har et spesielt fokus på bransjepolitiske spørsmål, eksempelvis bransjenes rammevilkår og spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil de kunne bidra med rekruttering, deltakelse på konferanser og i andre relevante aktiviteter.

– Bransjeutvalgene vil spille en viktig rolle i å forstå og ta tak i de unike utfordringene, behovene og mulighetene våre medlemmer i disse bransjene står overfor. På denne måten vil vi kunne ivareta medlemmenes interesser på enda flere områder, og i større grad kunne utvikle relevant politikk, forklarer Zander.

Hvert utvalg er sammensatt av engasjerte medlemmer med inngående kunnskap om den aktuelle bransjen. I tillegg vil en rådgiver i Lederne, med spisskompetanse på bransjen, bistå i arbeidet.

– Lederne er heldige som har et team av dedikerte medlemmer og rådgivere som ikke bare har ekspertise, men også et genuint ønske om å jobbe for våre medlemmers og bransjens beste, avslutter Zander.

Lederne har utvalg i følgende bransjer:

Arbeid og inkludering
Barnehage
Varehandel
Kommunal sektor
Kraftforedlende industri
Olje & gassektoren (fire bransjeavdelinger)

Publisert i Bransje, Nytt fra Lederne