Viktig melding til alle tillitsvalgte

Lederne går over til et nytt lønnssystem i slutten av august, og i den forbindelse er det avgjørende at du som har krav på reiseregninger forholder deg til fristene for innsending av regninger for reise og opphold fremover.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Dette er en melding til deg som skal sende inn regninger som dekker reise, og eventuelt opphold, i forbindelse med arrangementer i Ledernes regi.

Omleggingsfasen krever at systemet er nede f.o.m. 11. og t.o.m. 28. august. Regninger for reise og opphold som blir sendt inn i dette tidsrommet vil forsvinne. Disse må sendes inn i nytt system i etterkant.

Det nåværende systemet stenges fysisk etter den 10. august, og det vil dermed ikke være mulig å sende inn reiseregninger.

Har du eventuelle spørsmål rundt dette, så send oss en e-post til reise@lederne.no.

Publisert i Nytt fra Lederne