Oljeservice olje og gass

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Oljeservice olje og gass.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til den nye avdelingen Oljeservice olje og gass er Christen Wallekjær Olsen (e-post: christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Valgkomité

Valgkomitéen for avdelingen har startet sitt arbeid med sin innstilling på kandidater til avdelingens styre. Det innebærer leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer med 3 numeriske vara, i tillegg til avdelingens representant i Ledernes Hovedstyre og avdelingens kongressdelegater med vara.

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens leder Pål Rune Grønås, pgroenaas@slb.com, tlf. 970 40 089