Oljeservice olje og gass

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Oljeservice Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i oljeservicevirksomheter, eksempelvis selskap som leverer produkter og tjenester innen seismikk, boring/boreutstyr, forpleining, undervannsteknologi, maritim industri, helikoptertransport, oljevernutstyr m.fl.
Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore og har per i dag i underkant av 750 medlemmer.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.
Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.
Flertallet av avdelingens medlemmer er organisert i bedriftsgrupper med egen hovedtillitsvalgt.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Oljeservice olje og gass er rådgiver Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 91147914).

Kontingent

Det er ingen egen avdelingskontingent, men de fleste bedriftsgruppene har en egen kontingent. Se informasjon om medlemskontingent her.

 

Besøk:

Dag Audun Hinnaland, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Dag Audun Hinnaland

 • Nestleder

  Anita Christensen

 • Kasserer

  John Henning Låstad

 • Styremedlem 1

  Stephan Krutak

 • Styremedlem 2

  Vidar Kjærstad

 • mann med briller

  Styremedlem 3

  Roald Martin Haver