Olje & gass

Lederne har lang erfaring med å organisere ansatte i olje-, gass- og energisektoren, både offshore og onshore. Vi har mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte med lang erfaring.

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidslivet, kompetanseutvikling og et bredt nettverk innen din bransje, men også tverrfaglig. I tillegg får du gode forsikringsordninger og en rekke andre fordeler og rabatter.

6 grunner til at du bør bli medlem

  • Vi står sterkt i innen olje og gass og har mange dyktige tillitsvalgte med solid kompetanse og inngående kjennskap til bransjen.
  • Arbeidsrettslig bistand hvis du trenger det. Vi er der for deg hvis du får utfordringer på jobb!
  • Svært gode forsikringsordninger. Du blir del av våre kollektive forsikringsordninger som inngår i kontingenten. I tillegg får du blant markedets beste priser på private person- og skadeforsikringer.
  • Kompetanseutvikling og et stort tverrfaglig nettverk. Lederne ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig. Alle kurs er gratis for medlemmer. I tillegg får du tilgang til et stort utvalg e-bøker og lydbøker innen blant annet ledelse, personlig utvikling, strategi, karriereutvikling og kommunikasjon.
  • Privatrettslig bistand hvis du trenger det. Mange av våre medlemmer har fått bistand til for eksempel familie- og arverett, samlivsbrudd, kontrakter og fast eiendom med mer.
  • Mange gode medlemsfordeler og rabatter.

 

Hvem vi organiserer

Vi organiserer bredt innen olje-, gass- og energisektoren. Medlemmene våre har mange ulike stillinger, på ulike stillingsnivåer, og både offshore og onshore. Vi har fire ulike avdelinger avdelinger. Under finner du mer informasjon om avdelingene, slik at du enkelt kan finne ut hvilke du tilhører.

Bilde av Equinors Mongstad base

Ledere operatørselskap

Avdeling Ledere i operatørselskap Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i operatørselskaper. Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore. Gjeldende tariffavtale: Lederavtalen NHO

Les mer om Ledere operatørselskap olje og gass

Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Teknikere og fagarbeidere

Avdeling for Teknikere/fagarbeidere Olje og Gass er en sammenslutning av teknikere og fagarbeidere i Equinor (Eqaf), Okea, Aker BP, ConocoPhillips og Neptune Energy. Gjeldene tariffavtale: Sokkeloverenkomsten.

Les mer om Teknikere og fagarbeidere 

Kværners kran og plattform står på land

Entreprenører

Avdeling Entreprenører Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i entreprenørvirksomheter. Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore og har per i dag i overkant av 1 500 medlemmer. Flertallet av avdelingens medlemmer er organisert i bedriftsgrupper med egen hovedtillitsvalgt. Gjeldende tariffavtale: Lederavtalen NHO

Oljeservice

Avdeling Oljeservice Olje og gass består av medlemmer i Lederne som arbeider i oljeservicevirksomheter, eksempelvis selskap som leverer produkter og tjenester innen seismikk, boring/boreutstyr, forpleining, undervannsteknologi, maritim industri, helikoptertransport, oljevernutstyr m.fl. Avdelingen omfatter både medlemmer som jobber offshore og onshore. Gjeldende tariffavtale: Lederavtalen NHO

Les mer om Oljeservice Olje og gass

Aktuelle publikasjoner og rapporter: