Samvirke

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Samvirke.

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 20. april 2021. Signert møteprotokoll finner du på denne siden.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Samvirke er Trond Jakobsen (e-post: trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Besøk:

Ole André Leivdal, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Ole André Leivdal

 • Nestleder

  Anne Marit Svensli

 • Kasserer

  Kai Wiborg

 • Styremedlem 1

  Simen Steigedal

 • Styremedlem 2

  Elisabeth Jensen