Samvirke

Her oppdateres siste nytt fra Ledernes avdeling Samvirke.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Samvirke består av medlemmer i Lederne som har sitt arbeid i Coop Samvirkelag, det være seg i administrasjonen i Samvirkelaget eller i det enkelte varehus eller butikk. Avdelingen har per i dag i overkant av 1 150 medlemmer.

Mange av avdelingens medlemmer er organisert i bedriftsgrupper i det enkelte Samvirkelag med egen hovedtillitsvalgt.

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Lokale arrangementer

I tillegg til Ledernes sentrale kurs og arrangementer inviterer avdelingen til ulike lokale aktiviteter.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Samvirke er Trond Jakobsen (e-post: trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Kontingent

Det er vedtatt en månedlig avdelingskontingent på kr. 70,-. Dette kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent.

Besøk:

Lederne avdeling Samvirke

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre