Stor-Oslo

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Stor-Oslo.

Siste nytt:

Bli med Lederne Stor-Oslo på Oslo Business Forum 21.-22. september!

Lederne Stor-Oslo inviterer sammen med Oslo Business Forum 30 av våre medlemmer til en to dagers perspektiv-løftende konferanse hvor du blir inspirert av talere som Yuval Noah Harari, Amy Edmondson, Steve Wozniak, Nassim Nicholas Taleb, Carla Harris og Martin Lindström.

Temaene for årets konferanse er fremtidens arbeidsliv, økonomi og trender, kultur og innovasjon. Som gruppe får vi et reservert område på konferansen, og vi får muligheten til å oppleve noe helt unikt. Les mer om Oslo Business Forum og hvordan du kan søke om deltakelse her:

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Stor-Oslo består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i Oslo og tidligere Akershus fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 1700 medlemmer.

Stor-Oslos e-postadresse er: storoslo@lederne.no

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Stor-Oslo er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Anne Gro Engen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Kvinne med rødt hår og briller, Anne Gro Engen, smiler og ser rett frem. Bildet brukt i sak om å få flere organiserte i Lederne.

  Avdelingsleder

  Anne Gro Engen

 • Nestleder

  Eddie Dykas

 • Kasserer

  Christian Pollock Fjellstad

 • Styremedlem 1

  Sven Erik Kalleberg

 • Styremedlem 2

  Geir Røkkum

 • Styremedlem 3

  Paal Leveraas

 • Styremedlem 4

  Hanne Sveum

 • Varamedlem 2

  Daniel Andre Fortun

 • Varamedlem 3

  Vegard Fløtre