Stor-Oslo

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Stor-Oslo.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Stor-Oslo består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i Oslo og tidligere Akershus fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 1700 medlemmer.

Stor-Oslos e-postadresse er: storoslo@lederne.no

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Stor-Oslo er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Kontingent

Det er vedtatt en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,-. Dette kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent.

Besøk:

Anne Gro Engen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Anne Gro Engen

 • Nestleder

  Eddie Dykas

 • Kasserer

  Christian Pollock Fjellstad

 • Styremedlem 1

  Sven Erik Kalleberg

 • Styremedlem 2

  Geir Røkkum

 • Styremedlem 3

  Hanne Sveum

 • Styremedlem 4

  Zaira Guzman-Larssen