Stor-Oslo

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Stor-Oslo.

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 2. mars 2021. Signert møteprotokoll finner du på denne siden.

Stor-Oslos e-postadresse er: storoslolederne@gmail.com.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Stor-Oslo er Ragnar Vågen (e-post: ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Besøk:

Anne Gro Engen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Kvinne med rødt hår og briller, Anne Gro Engen, smiler og ser rett frem. Bildet brukt i sak om å få flere organiserte i Lederne.

  Avdelingsleder

  Anne Gro Engen

 • Nestleder

  Eddie Dykas

 • Kasserer

  Christian Pollock Fjellstad

 • Styremedlem 1

  Sven Erik Alexander Kalleberg

 • Styremedlem 2

  Geir Røkkum

 • Styremedlem 3

  Paal Leveraas

 • Styremedlem 4

  Åshild Linderud