Troms

Her oppdateres siste nytt om Ledernes avdeling Troms.

Avdelingsbeskrivelse

Avdeling Troms består av medlemmer av Lederne som har sitt arbeidssted i tidligere Troms fylke.

Avdelingen har medlemmer i offentlig og privat sektor og fra de fleste bransjer. Unntatt fra denne inndelingen er medlemmer som er knyttet til en av våre fem landsdekkende bransjeavdelinger (se bransjeavdelinger). Avdelingen har i underkant av 550 medlemmer.

Følg oss på FB: @ledernetroms

Arbeid i avdelingen

Avdelingen ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer for to år, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid.

Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter slik at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud.

NB! Avdelingen bistår ikke i saker om lønns- og arbeidsvilkår eller andre saker relatert til arbeidsforholdet. Ønskes slik bistand, ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus: arbeidsrett@lederne.no eller på telefon 23 68 86 86.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig for støtte fra sekretariatet til avdeling Troms er rådgiver Trond Jakobsen      (e-post: trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Besøk:

Annelin Pettersen, avdelingsleder

Ikke medlem?

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Se video Bli medlem

Alle avdelinger

Fra medio 2021 har vi totalt 18 nye avdelinger i drift.

Lokalt styre

 • Avdelingsleder

  Annelin Pettersen
 • Nestleder

  Harald Brenna

 • Kasserer

  Stig Hansen

 • Styremedlem 1

  Kjersti Melkiorsen

 • Styremedlem 2

  Marte Knudtsen

 • Styremedlem 3

  Svein Gunnar Myhren