– Skap grunnlaget for et godt og tillitsfullt samarbeid

Eddie Dykas har jobbet i SAS siden 1978, og er en erfaren leder og tillitsvalgt. Han er i det 37. året som medlem i Lederne, og som hovedtillitsvalgt har han ansvaret for 66 medlemmer. Ringreven har gode råd til tillitsvalgtrollen.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Jobber var vanskelige å oppdrive på slutten av 70-tallet, da Eddie Dykas søkte jobb etter endt befalskole. Etter et tips om jobbmuligheter i SAS, møtte Eddie opp på personalavdelingen.

– Jeg ble bedt om å stikke bort på «frakt» og høre med ansvarshavende der, og fikk beskjed om å møte opp dagen etter, forklarer Dykas.

Har gått gradene

Siden den gang har Dykas jobbet seg oppover i selskapet til å bli gruppeleder, formann, avdelingsleder, terminalsjef og manager. I dag er han leder for Cargo Security & Safety, Quality & Environment. Det vil si alt som har med adgang og sikkerhet for personell, frakt og gods, og kvalitetsansvarlig for alt som skjer i terminalen.

Utover Dykas’ lange erfaring som leder, har han nytt godt av interne lederkurs.

– Erfaring og kursing i bedriften er viktig, men det å videreutvikle seg som leder, gjennom å tilegne seg nytt og uavhengig faglig påfyll, har blitt viktigere. Lederrollen er mye mer omfattende enn før, og da er det nødvendig å få nye impulser, tenke nytt og effektivisere arbeidsoppgavene.

Dykas snakker varmt om Ledernes kurs- og kompetansetilbud, og oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å delta.

– Innholdet er gull verdt, og det er gratis for medlemmer. Ledernes tilbud holder god kvalitet, og det har gitt meg mye i rollen som leder og tillitsvalgt.

Tillitsvalgtrollen

Som tillitsvalgt har Dykas stor tro på medlemspleie.

– Jeg sender e-poster til bedriftsgruppen for å fortelle om hva som skjer av arrangementer i bedriftsgruppen, og i avdeling Stor-Oslo. Der legger jeg ved tips til fremgangsmåter for å verve flere medlemmer, og de viktigste og beste medlemsfordelene.

For Dykas er det viktig å sørge for at medlemmene i bedriften kjenner til ham. Det er en stor fordel å være kjent med dem du skal hjelpe, og kanskje særlig i krevende tider.

Ikke minst er det, ifølge Dykas, avgjørende som tillitsvalgt å ta vare på medlemmene, for erfaringene hans viser at det er medlemmene i bedriftsgruppen som verver nye medlemmer.

Forholdet til ledelsen

– Det er mye læring i det praktisk erfarte tillitsvalgtarbeidet. Alle arbeidsplasser har sin egen bedriftskultur, og det er lurt å ha den under huden. Da har du et godt utgangspunkt for å se inngangene til de gode forandringene.

Han mener det handler om å se løsninger, og ikke være konf liktskapende. Å skape et godt grunnlag for å ha et tillitsfullt samarbeid med ledelsen, være litt ydmyk og sosialisere med hverandre utenom møtene.

– Tillitsvalgt- og forhandlingskursene bør alle tillitsvalgte ta, enten du er ny eller erfaren i rollen. Nye tillitsvalgte er et lett «bytte» for ledelsen. Ha derfor alltid med deg en erfaren person inn i møter med ledelsen, og spør om hjelp fra erfarne tillitsvalgte. Du kan også få råd fra Lederne sentralt i forkant av et viktig møte.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler