6 tips for effektiv tidsstyring

I en hverdag preget av høy arbeidsbelastning og mange distraksjoner, er evnen til å håndtere tiden effektivt avgjørende for å lykkes.

Tekst
Inger Kringlebotten
Foto
Adobe Stock
Dato

Prioriter oppgaver

Sett av litt tid hver morgen til å gå gjennom og prioritere dagens oppgaver. Hva haster mest, og hvor mye er det realistisk at du vil klare å få gjort i løpet av arbeidsdagen? Identifiser og prioriter de oppgavene som er mest kritiske. Lag en liste basert på oppgavenes betydning og deadline.

Det er fort gjort å prioritere oppgavene som haster, og samtidig glemme oppgavene som er viktige. Det er imidlertid ikke alltid den beste prioriteringen. Med Eisenhower-matrisen unngår du feilprioritering, og forebygger unødig stress i hverdagen.

Sett av fokustid

Dediker tid til ulike oppgaver slik at du kan konsentrere deg uten avbrytelser. Unngå multitasking. Du tror du blir mer effektiv fordi du multitasker, men i realiteten blir du ineffektiv og mer stresset. Les mer om hva mulititasking gjør med hjernen.

Trenger du tidspress for å jobbe effektivt, eller tyr du til alt fra sosiale medier til husarbeid for å unngå det du egentlig bør gjøre? Det er både naturlig og menneskelig å ty til utsettelser iblant. Prokrastinering derimot, er en ufornuftig eller «irrasjonell» form for utsettelse, og kan resultere i tidsklemme, stress og press.

Deleger og samarbeid

Delegering innebærer å oppnå resultater gjennom andres innsats. Identifiser oppgaver som kan utføres av andre og deleger disse. Samarbeid for effektivt å håndtere felles oppgaver.

Sliter du med å slippe kontrollen og jobber i stedet døgnet rundt, eller klarer du å overlate ansvar til andre? Lær deg kunsten å delegere oppgaver til andre.

Begrens møtetid

Vurder om møte er nødvendig eller om det kan erstattes med et annet kommunikasjonsverktøy. Hold møtene korte og ha en klar agenda.
Her får du 6 råd om hvordan du lykkes med videomøter.

Ta pauser

Ved å ta regelmessige pauser kan du få gjort mer. Korte og hyppige pauser gjør deg mer effektiv, konsentrert og kreativ. Reis deg opp og beveg deg bort fra skjermen i noen minutter hver halvannen time, og hjernen din vil yte bedre gjennom hele arbeidsdagen. Prioriter også søvn, trening og kosthold.

Bruk teknologi

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Skal du klare å utnytte digitale verktøy best mulig, må du vite hva du ønsker å oppnå. Du må vite hvor du vil.

Bruk digitale verktøy som kan hjelpe deg å organisere og administrere oppgavene dine bedre. Kunstig intelligens er i ferd med å revolusjonere arbeidslivet og vil påvirke de fleste av oss. Slik spiller du på lag med maskinene.