Fra tvangsmulkter til seier over kommunen

Etter at kommunen hadde godkjent huseierens bruk av glasert takstein, ble det nye taket lagt. Etter klage fra fylkeskulturmyndighetene gikk kommunen så tilbake på sin egen godkjenning, og truet Lederne-medlemmet Geir Ove Nordnes med tvangsmulkter og takrivning. Med hjelp fra Ledernes juridiske bistand vant han endelig frem - etter en årelang kamp mot Porsgrunn kommune.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Porsgrunn Dagblad
Dato

– Det har vært et vanvittig slit for meg og familien min, men nå er det endelig over, sier Geir Ove Nordnes.

Han har endelig fått den ro og fred han fortjener, etter en utmattende kamp mot Porsgrunn kommunes interne rot.

Lyn fra klar himmel

Ekteparet hadde bodd i sitt verneverdige drømmehus i over 12 år. Tiden hadde nå kommet for å legge nytt tak på det gamle huset. Boligområdet er strengt regulert med tanke på eksteriøret, så Nordnes tok alle sine forbehold. Han kontaktet kommunen for å få den glaserte takstein-typen godkjent, og kommunen konstaterte at prosjektet kunne gjennomføres uten søknad.

Taket ble ferdig lagt, og alt hadde gått fint. Litt over tre måneder gikk, men så kom det et brev fra kommunen. Fortidsminneforeningen hadde vært på befaring, og hadde tipset Porsgrunn kommune. Sistnevnte hadde i sin tur valgt å gi Nordnes varsel om tvangsmulkt på 5000 kroner i uken hvis ikke taket ble lagt på nytt med riktig takstein. Deretter ville rivning av taket finne sted. På tross av at Nordnes hadde fått taksteinene klarert av kommunen.

– Dette fant jeg meg ikke i sånn helt uten videre, sier Nordnes.

Ekteparet Monica Berntz Nordnes og Geir Ove Nordnes i Havnegata 3 på Øya i Brevik.

Langdryg saksgang

Han sendte noen mailer til kommunen, og de fant ut etterhvert at de hadde dummet seg ut. Kommunen innkalte til et møte, og der fikk Nordnes beskjed om å søke en forenklet dispensasjon for takleggingen. Saksbehandlingen tok likevel i underkant av to måneder, og dispensasjonen ble godkjent av kommunen til slutt.

Slutt var det imidlertid ikke, for Fortidsminneforeningen anket saken inn til fylkesmannen, og sistnevnte ga foreningen full støtte. Igjen fikk Nordnes brev om tvangsmulkter og rivning av taket fra Porsgrunn kommune. Nok en gang ble det brevveksling mellom konfliktpartene, og det siste brevet Nordnes mottok, beskrev vedtaket som «endelig og kan ikke påklages».

– Det var da jeg skjønte at dette ble for omfattende for meg. Jeg visste at jeg ikke kunne gjøre dette på egenhånd, og trengte juridisk hjelp. Det endelige svaret fra fylkesmannen trigget noe fandenivoldsk i meg, forklarer Nordnes.

Denne tiden vi i familien har gått gjennom unner jeg ingen. Man føler en fullstendig avmakt.

Geir Ove Nordnes

Tok tak

Nordnes presenterte saken sin for Lederne, og etter det begynte saken å rulle. Han fikk oversikt over det juridiske landskapet, og veien fremover ble lettere. Saken ble kjent i lokalmediene, og lokalmiljøet i Porsgrunn ga han en enorm støtte. Den ble til og med kjent for Jan Tore Sanner på grunn av sakens selvmotsigende natur.

Da advokat Nikolai Norman og Nordnes oversendte et prosessvarsel i saken, foretok kommunen en helomvending. Saksgangen i kommunen fikk plutselig fart på seg, og innen en uke fikk de svar om at vedtaket skulle oppheves. Utgiftene til Nordnes i forbindelse med saken var inne på konto innen tre dager.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet!

Nordnes fikk støtte av familien, advokat og nærmiljøet, og det har han vært helt avhengig av. Konflikten har tært på livskvaliteten, og har tappet ham for mye krefter. Nordnes er enormt lettet over at alt løste seg til slutt.

– Denne tiden vi i familien har gått gjennom unner jeg ingen. Man føler en fullstendig avmakt. Heldigvis fikk presset fra advokaten, lokalmiljøet og media kommunen til å tenke seg om. Min påstand er at jeg ikke hadde greid dette uten bistand, sier Nordnes.

Han legger til;

– Jeg vil på det sterkeste anbefale å benytte seg av den juridiske bistanden som er tilgjengelig for oss i Lederne. Advokat Nikolai Norman gjorde en fantastisk god jobb for oss, avslutter Nordnes.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.