Krisetiltak må settes inn i luftfarten

Mange tror økonomien hos flyselskapene er på plass med lånegarantiene fra staten. Det er feil oppfattet. De trenger ikke mer gjeld, de trenger kompensasjon for tapte inntekter for å kunne betjene faste kostnader, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i et brev til regjeringen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dato

Flytransport er viktig i Norge

Flyselskapene i Norge har gitt verdiskaping, skapt arbeidsplasser og gjort landet mer tilgjengelig.

Flyreiser er viktig for samfunns-, organisasjons- og næringsliv. I tillegg er flyreiser sentral for verdikjeden innen reiseliv og påvirker volum og økonomi hos for eksempel hotell-, leiebil og aktivitetsbedrifter. Flyselskapene bidrar dessuten til drift av et stort nett av underleverandører. Flyforbindelser er en meget viktig del av infrastrukturen i Norge.

I dag er drøye 90 prosent av arbeidstakerne i luftfart permittert og noen har blitt varslet om oppsigelse, men flyselskapene har fortsatt høy grad av faste kostnader som sliter på likviditeten.

Nye tiltak er nødvendige

De garantier som staten har opprettet i forhold til lån har variabel verdi hos selskapene. Det er kanskje ikke mer gjeld som er behovet nå. Reduksjon og fjerning av ulike avgifter gir lite effekt når passasjervolumet er dramatisk lavt. Selv store kostnadskutt kan ikke oppveie for inntektstapene i månedene fremover når faste kostnader skal inndekkes.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Sommermånedene er viktig måneder for flyselskapene i forhold til årsresultatet og NHO Luftfart hevder at flyselskapene i Norge samlet kan risikere å tape opp mot 3 milliarder kroner pr. sommermåned bare på norsk innenrikstrafikk. Vi ber derfor regjeringen om fortgang i å få på plass konkrete og likeverdige støttetiltak som kan kompensere for tapte inntekter og tapt omsetning, og minner om at det vil være økonomiske behov knyttet til en gjenoppbygging av flyselskapene ut av krisetilstanden, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Ser man tilbake til luftfartskrisen etter fly-terroraksjonene i 2001 (9/11), så tok det lang tid før folks reisevaner endret seg tilbake samtidig som mange flyselskap slet med økonomien. Hvilke endrede reisevaner som kommer som følge av koronakrisen vet vi ikke ennå, men denne krisen omtales som mer alvorlig enn tidligere, og nettopp derfor er det viktig at politikerne snart tar tak i dette og ikke risikerer at solid oppbygget infrastruktur forfaller.

Uten inntekt fram til høsten?

Luftfartsorganisasjonen IATA antyder at flytrafikken kanskje kan ta seg noe opp på sensommer eller høst, men trolig mest innenlands eller regionvis.

– Det er langt frem til høsten hvis man ønsker å sikre luftfartstrukturen i Norge. Et viktig tilleggsmoment er hensynet til å sikre at flyselskaper som opererer i Norge og gir norske og skandinaviske arbeidsplasser overlever denne krisen, sier Ingvartsen.

Myndighetene i flere europeiske land, blant annet i Tyskland og Frankrike, har signalisert sterk støtte til «sine» flyselskaper. Da er det vanskelig å forstå at norske myndigheter ikke gir klare signaler om hva de kan bidra med i en nødvendig fase 2.

– Flyselskapene i Skandinavia har ambisjoner om at flytrafikken i regionen skal bli den reneste i verden. Det må imidlertid selskapene ha tilstrekkelig god økonomi til for å kunne gjøre det mulig å gjennomføre. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å samordne økonomiske tiltak med svenske og danske myndigheter, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.