Ledernes lønnsrapport for 2018 er nå klar

Nå kan lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer 2018 lastes ned. Ledernes visjon er å bygge gode ledere, og sammen med lønnsstatistikken gir denne forskningen viktig ammunisjon foran dine lønnsforhandlinger.

Dato

Lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer 2018 er første del av den bredt anlagte forskningsrapporten som Lederne siden 2008 har utført for å kartlegge norske ledere. Rapporten er utarbeidet for Lederne av forskere hos Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Andre del av årets Norsk Ledelsesbarometer – hovedrapporten – kommer i løpet av tidlig høst og omhandler blant annet ledelsestrender blant norske ledere.

Det er viktig for Lederne å bidra med større kunnskap om og synliggjøring av hvilke utfordringer norske ledere har. Formålet med forskningsrapporten er å gi oss og samfunnet større kjennskap til de utfordringene ledere på alle nivåer har, og å reise problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik stilling. Blant annet er mye av debatten rundt ledelses- og styringssystemer i norsk arbeidsliv reist gjennom Norsk Ledelsesbarometer.