Ledernes lønnsrapport for 2019 er nå klar

Nå kan lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer 2019 lastes ned - forskning som kan gi viktig ammunisjon foran dine lønnsforhandlinger.

Dato

Lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer 2019 er første del av den bredt anlagte forskningsrapporten som Lederne siden 2008 har utført for å kartlegge norske ledere. Rapporten er utarbeidet for Lederne av forskere hos Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Andre del av årets Norsk Ledelsesbarometer – hovedrapporten – kommer i løpet av tidlig høst og omhandler blant annet ledelsestrender blant norske ledere.

Det er viktig for Lederne å bidra med større kunnskap om og synliggjøring av hvilke utfordringer norske ledere har. Formålet med forskningsrapporten er å gi oss og samfunnet større kjennskap til de utfordringene ledere på alle nivåer har, og å reise problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik stilling. Blant annet er mye av debatten rundt ledelses- og styringssystemer i norsk arbeidsliv reist gjennom Norsk Ledelsesbarometer.