Lederutviklingsprogrammet gir selvinnsikt

«Mitt mål er at flere av dere har fått inspirasjon eller innsikt i eget lederskap, går tilbake på jobb og blir en bedre leder. Det inspirerer meg!»

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Hege Wold / privat
Sist oppdatert

Slik åpnet programansvarlig Rune Rimol modul 2 i Ledernes lederutviklingsprogram, som ble avholdt i Oslo i forrige uke, og fortsatte i Trondheim og Bergen denne uken. Alt tyder på at deltakerne fikk mye ut av modul 2, som gikk i dybden på hvem man er som person og leder.

Her ser du Rune Rimol, som er faglig ansvarlig og foredragsholder.

Lederne er godt i gang med et nytt lederutviklingsprogram, og Rune Rimol er faglig ansvarlig og foredragsholder.

– Jeg har i løpet av denne runden opplevd ledere som er veldig nysgjerrige, som har funnet mye glede og verdi i å gå innover i seg selv og bli mer selvbevisste på hvem de er og hvordan de er som ledere, sier Rimol.

Rimol er utdannet cand. polit psykologi med spesialisering i organisasjonspsykologi, og har mange års erfaring i å sette sammen og utvikle gode og effektive lederteam.

Egenutvikling som ledere

Ledernes lederutviklingsprogram er et spesialtilpasset program for ledere med personalansvar, som er delt opp i tre moduler. Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap om effektiv ledelse, og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming for deltakerne. Tanken er at man skal jobbe med sin egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen. Modul 1 ble avholdt i februar, og fikk veldig gode skussmål av deltakerne.

Modul 1 handler om å lære seg effektiv ledelse, hvordan lede seg selv, utvikle mot i sin lederrolle, styrkebasert ledelse og utvikling. I modul 2 lærer man om motivasjon, effektiv kommunikasjon, nødvendige samtaler og coachende teknikker. I siste modul jobber man med å lede virksomheten, helhetlig ledelse, effektivt samspill og historiefortelling som et ledelsesverktøy.

En personlig reise

Vi tok en prat med to av deltakerne fra de tre gruppene som er med i den første runden med lederutviklingsprogrammet, og de er meget godt fornøyde. Hilde Melvoll er en av deltakerne på, og hun har mye godt å si om innholdet.

Hilde Melvoll er en av deltakerne på lederutviklingsprogrammet.

– Rune Rimol er knallgod. Han skaper de nære relasjonene i gruppa, så vi blir jo så motivert til å gjenskape det samme miljøet i vår lederstil ute i arbeidslivene våre, forklarer Melvoll.

Melvoll forteller videre at deltakerne hadde blitt presentert med forhåndsoppgaver som handlet om å skrive ned sine viktigste personlige opplevelser i løpet av livet, og at hver og en skulle tenke gjennom hvilke valg man har tatt. Så tok de stilling til hvorfor de har gjort disse valgene, og svarene de fikk ga gode indikatorer på hva man bør jobbe med for å bli en bedre leder.

–­ Vi hadde laget en livslinje som inneholdt livets viktigste hendelser. Ut ifra hvordan vi har taklet dem, sammen med verdisettene våre, fikk vi dyp innsikt i oss selv og hvordan vi skal være bedre ledere. Det er veldig lærerikt som leder og som privatperson fordi du går i dybden i din egen personlighet, sier Melvoll.

Psykologisk trygghet og selvinnsikt

Trude Arlen Horne deltok også, og hun synes etableringen av lederteam var spesielt interessant. Hun er enig i at etableringen av gode psykologiske lederteam er en forutsetning for godt teamsamarbeid.

Trude Arlen Horne deltar i årets lederutviklingsprogram.

– Vi opplevde at energien i teamet er selve drivkraften for å lykkes som lederteam. For å lykkes må vi kjenne hverandre godt som mennesker. Ikke bare ha kunnskap om den faglige kompetansen, men også mennesket bak. Før vi kan spille hverandre gode er det viktig at du kjenner teamet ditt sitt så godt at den psykologiske, relasjonelle tryggheten er tilstede, sier Horne.

Horne opplevde fokuset på selvinnsikt som veldig lærerikt.

– Det å ha selvinnsikt er en av de viktigste forutsetningene for å forstå egen atferd og lederstil. Jeg ble utfordret på hvem jeg er som leder, og hvorfor jeg tar de avgjørelsene jeg gjør. Det å forstå de komplekse faktorene som spiller inn er viktig for å kunne kjenne meg selv, bli bevisst på mine sterke og svake sider, og hvordan disse kommer til syne i mitt lederskap, kommenterer Horne.

God dynamikk

Ifølge Rimol selv er det veldig god dynamikk i alle gruppene, og han er godt fornøyd med deres bidrag i modulene.

– Vi har hatt noen verdifulle og innsiktsfulle dager i fellesskap, og sammen har vi tatt viktige steg mot å bli bedre ledere. Det er en veldig interessant gjeng som deltar på programmet, i alle de tre byene. De har vært veldig åpne og villige til å dele, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Rimol.

Lederne planlegger videreføring av dette populære lederutviklingsprogrammet i løpet av neste år og vi utlyser påmelding. Følg med på våre nettsider, i appen, og i våre sosiale kanaler.