Rune Rimol

Lederutviklingsprogrammet gir selvinnsikt

«Mitt mål er at flere av dere har fått inspirasjon eller innsikt i eget lederskap, går tilbake på jobb og blir en bedre leder. Det inspirerer meg!»

Foto
Hege Wold / privat
Dato

Rune Rimol er utdannet cand. polit. psykologi med spesialisering i organisasjonspsykologi, og har mange års erfaring i å sette sammen og utvikle gode og effektive lederteam. Han er faglig ansvarlig og foredragsholder i Ledernes lederutviklingsprogram. Programmet er åpent for medlemmer som er omfattet av tariffavtaler med innbetaling til etter- og viderutdanningsfondet.

Her ser du Rune Rimol, som er faglig ansvarlig og foredragsholder.
Rune Rimol er faglig ansvarlig og foredragsholder i Ledernes lederutviklingsprogram.

Egenutvikling som ledere

Ledernes lederutviklingsprogram er et spesialtilpasset program for ledere med personalansvar, som er delt opp i tre moduler. Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap om effektiv ledelse, og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming for deltakerne. Tanken er at man skal jobbe med sin egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.

Modul 1 handler om å lære seg effektiv ledelse, hvordan lede seg selv, utvikle mot i sin lederrolle, styrkebasert ledelse og utvikling. I modul 2 lærer man om motivasjon, effektiv kommunikasjon, nødvendige samtaler og coachende teknikker. I siste modul jobber man med å lede virksomheten, helhetlig ledelse, effektivt samspill og historiefortelling som et ledelsesverktøy. Les mer og søk om plass.

En personlig reise

Vi tok en prat med to tidligere deltakerne, og de er meget godt fornøyde. Hilde Melvoll er en av deltakerne på, og hun har mye godt å si om innholdet.

Hilde Melvoll er en av deltakerne på lederutviklingsprogrammet.

– Rune Rimol er knallgod. Han skaper de nære relasjonene i gruppa, så vi blir jo så motivert til å gjenskape det samme miljøet i vår lederstil ute i arbeidslivene våre, forklarer Melvoll.

Melvoll forteller videre at deltakerne hadde blitt presentert med forhåndsoppgaver som handlet om å skrive ned sine viktigste personlige opplevelser i løpet av livet, og at hver og en skulle tenke gjennom hvilke valg man har tatt. Så tok de stilling til hvorfor de har gjort disse valgene, og svarene de fikk ga gode indikatorer på hva man bør jobbe med for å bli en bedre leder.

–­ Vi hadde laget en livslinje som inneholdt livets viktigste hendelser. Ut ifra hvordan vi har taklet dem, sammen med verdisettene våre, fikk vi dyp innsikt i oss selv og hvordan vi skal være bedre ledere. Det er veldig lærerikt som leder og som privatperson fordi du går i dybden i din egen personlighet, sier Melvoll.

Psykologisk trygghet og selvinnsikt

Trude Arlen Horne deltok også, og hun synes etableringen av lederteam var spesielt interessant. Hun er enig i at etableringen av gode psykologiske lederteam er en forutsetning for godt teamsamarbeid.

Trude Arlen Horne deltar i årets lederutviklingsprogram.

– Vi opplevde at energien i teamet er selve drivkraften for å lykkes som lederteam. For å lykkes må vi kjenne hverandre godt som mennesker. Ikke bare ha kunnskap om den faglige kompetansen, men også mennesket bak. Før vi kan spille hverandre gode er det viktig at du kjenner teamet ditt sitt så godt at den psykologiske, relasjonelle tryggheten er tilstede, sier Horne.

Horne opplevde fokuset på selvinnsikt som veldig lærerikt.

– Det å ha selvinnsikt er en av de viktigste forutsetningene for å forstå egen atferd og lederstil. Jeg ble utfordret på hvem jeg er som leder og hvorfor jeg tar de avgjørelsene jeg gjør. Det å forstå de komplekse faktorene som spiller inn er viktig for å kunne kjenne meg selv, bli bevisst på mine sterke og svake sider, og hvordan disse kommer til syne i mitt lederskap, kommenterer Horne.

 

Publisert i Bransje, Nytt fra Lederne