Kasseområdet til en ubemannet butikk.

Ny teknologi øker ledelseskrav i varehandelen

- For å effektivisere driften i varehandelen, kreves det stadig høyere digital kompetanse hos lederne i bransjen, sier Ole-André Leivdal. Han mener at selvskanning, betaling med mobiltelefon, ubemannede og døgnåpne butikker gir bransjen nye muligheter.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Kjøpmannshuset
Dato

Ole-André Leivdal jobber som sikkerhetssjef i Coop Nordvest SA. Han har jobbet seg opp i konsernet, og har tidligere vært både butikk- og driftssjef. Leivdal har sett hvordan ledelse i varehandelsbransjen har endret seg de siste årene. Ved siden av jobben er han leder for bransjeavdelingen «Samvirke» i fagforeningen Lederne.

– Kunnskap om teknologi blir stadig viktigere for å kunne drive butikkene på en god, effektiv og moderne måte. Det kreves mer av lederne for å drifte systemene og få optimal effekt av den nye teknologien sammen med sine ansatte, sier han.

Selvskanning og ubemannede butikker
Ole André Leivdal, medlem av Lederne.
Ole-André Leivdal jobber som sikkerhetssjef i Coop Nordvest SA, og er medlem av Lederne.

Leivdal forteller videre at Coop Nordvest SA har en butikk på Folkestad i Volda kommune, som er ubemannet i deler av åpningstida. I dette området er det mange som arbeider eller går på skole i Volda. og når de tidligere kom med ferga tilbake på ettermiddagen, var det mange som ikke rakk butikken og fikk dermed ikke handlet matvarer og nødvendige andre artikler. Nå er det annerledes.

– For å komme inn i butikken må du ha en mobilapp. Når du skanner deg på vei inn i butikken legger du igjen dine data og identifiserer deg. Du kan også betale med mobilen. Det er skyhøye krav til sikkerhet og gode kameraanlegg. I varehandel har det blitt er en del av lederjobben å ha digital kompetanse. Å drive en sikker, ubemannet butikk stiller nye krav til ledelsen og de ansatte, forklarer sikkerhetssjefen.

Butikken har videoovervåkning hele tiden, og døgnbemannet vaktsentral er tilkoblet. Sikkerheten går begge veier. Hvis du som kunde har behov for hjelp, så får du kontakt med vaktsentral fra et calling-system i butikken.

– Dette er en avgjørende teknologisk tjeneste som gjør at vi ikke må være fysisk til stede på butikken hele tiden. Ledere må ha god kjennskap til de nye systemene, forklarer Leivdal.

Som sikkerhetssjef er nettopp sikkerhet og trygghet ett av hans ekspertisefelt.

Redusert bemanning og oppsigelser?

Hva tenker du om spådommen om at fysiske butikker vil forsvinne på sikt?

– Nei, jeg tror ikke at det vil skje. Netthandel tar en del av omsetninga, men dagligvarer vil alltid forbli i fysiske butikker. Tilgang til døgnåpnede, ubemannede butikker vil øke, men det vil også være tradisjonelle butikker, men med økt bruk av ny teknologi. Det er uansett alltid behov for bemanning i butikkene, varene kommer ikke på plass i hyllene av seg selv. Det er mange funksjoner som ansatte må ivareta selv om teknologien kan hjelpe oss.

– Vil mange miste jobben innen varehandel i fremtiden?

– Den nye teknologien gjør at vi kan opprettholde drift i butikker som normalt ikke ville klart seg i markedet. Jeg tror ikke at man vil trenge å si opp ansatte i forbindelse med det som den nye teknologien tilfører. Vi har fått nye stillinger i forbindelse med den nye teknologien, slik som serviceverter som gir kundene som foretar selvskanning den servicen de trenger. Tida som blir tilgjengelig ved hjelp av selvskanninga bruker vi til blant anna varepåfylling, sier Leivdal.

Lederutdanning og gratis kompetansebygging

– Jeg har en arbeidsgiver som ivaretar opplæring til sine ansatte. Coop har egne lederutviklingsprogram som tar for seg jobben som leder, vi har målretta e-læringskurs og «smarte butikk-kurs» der vi jobber med beste praksis, forteller Leivdal.

Imidlertid krever det å være leder i varehandel at man selv også oppdaterer seg. Han oppfordrer alle medlemmene i bransjeavdeling Samvirke til å benytte seg av kurstilbudet til Lederne.

– Å være medlem i Lederne gir deg mulighet til å ta gratis kurs og øke din lederkompetanse. De tilbyr både fysiske klasseroms- og e-læringskurs, webinarer, konferanser og langsiktig lederprogram. I tillegg har de e-bøker og egen podkast. Dette passer fint for oss som jobber i en så travel bransje som varehandel. Vi kan ta disse kursene og øke kompetansen når det passer for oss.

Får nettverk og trygghet hos Lederne

Leivdal mener at en annen, god grunn til å være medlem i Lederne er tryggheten du får med tilgang til rådgivere og dyktige advokater. Mange han kjenner, som har jobba seg opp fra vanlig butikkansatt til butikksjef, har byttet fagforening til Lederne, nettopp fordi Lederne er en organisasjon som ivaretar ledere på en veldig god måte.

– I Lederne får de tilgang til fellesskapet og relasjonsbygging i bransjeavdelingen Samvirke. Samvirke har medlemmer over hele landet og i samarbeid med de geografiske lokalavdelingene, skaper vi relasjoner på tvers av bransjer, yrkesgrupper, titler og nivåer, og det er veldig positivt. Denne relasjonsbyggingen er gull for oss, sier Leivdal.

Han påpeker viktigheten for en leder å ikke tilhøre samme fagforening som de ansatte dersom en konflikt skulle oppstå på arbeidsplassen.

Ole-André Leivdal er opptatt av å skape gode og trygge tillitsvalgte, og bransjeavdeling Samvirke hadde nylig en samling for tillitsvalgte i varehandel for å øke deres rådgiverkompetanse. De planlegger neste samling som skal ha fokus på lønnsforhandlinger og retorikk rundt lønnsamtalen. Dette er et tema som medlemmene i Lederne alltid trenger å være oppdaterte på.

Les hvorfor butikksjef Kai Wiborg er medlem i Lederne

Les om medlemsfordelene til Lederne

Meld deg inn i Lederne her