Vil skape kundeservice i verdensklasse

Svein Isaksen er født i Oslo, men oppvokst på et småbruk i Telemark. Rett etter videregående fikk han sin første butikkjobb. Siden har han jobbet seg oppover fra panterommet, til butikksjef i Coop. Nå er han WOW-general for hele Coop Midt-Norge.

Tekst
Mari Lindløv Hammer
Foto
Privat
Dato

Svein startet som assisterende butikksjef da han var 23 år, og allerede som 26 åring fikk han rollen som butikksjef. De to siste årene har han reist rundt til alle Coop Midt-Norges totalt 130 butikker og motivert til fantastiske kundeopplevelser.

– Kan du fortelle litt om din yrkesvei?

– Jeg er 32 år og har for tiden en prosjektstilling som WOW-general i Coop Midt-Norge. Jakten på WOW er Coop Midt-Norges service- og kulturprogram, og deres største investering i sine nesten 3000 ansatte. Jeg holder servicekurs, motiverer og engasjerer butikkansatte slik at de skal levere kundeservice i verdensklasse.

– Jeg har en arbeidsgiver med tro på sine ansatte. Muligheten for videreutvikling har vært stor, og jeg har deltatt på både lederutviklingsprogram og talentprogram. I dag studerer jeg deltid på NMBU innen bærekraftig økonomi og ledelse, i tillegg til full jobb, slik at jeg kan bli en enda viktigere ressurs for arbeidgiveren min.

Det gjelder å lytte til sine ansatte, være inkluderende og åpen for forslag, og sørge for at man har rett person på rett plass.

Svein Isaksen
– Hvordan er det å være en ung leder?

– Med årene blir man tryggere i rollen som leder. Og med en arbeidsgiver som satser på utvikling og trygger sine ansatte, blir jobben mye enklere.

Hvilke egenskaper mener du er de viktigste for å være en god leder?

– Det gjelder å lytte til sine ansatte, være inkluderende og åpen for forslag, og sørge for at man har rett person på rett plass. Klarer man å sette sammen gode og effektive team, i tillegg til at man bygger samarbeidskompetanse, så når vi målene våre raskere.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Hvorfor har du valgt å organisere deg i Lederne?

– I min lokalavdeling Samvirke, har det blitt et flott møtepunkt. Vi får møte andre butikkledere og kan dele kunnskap og erfaringer. Muligheten for nettverksbygging og en egen avdeling for min bransje gjorde valget enkelt.

– Hva er mest utfordrende akkurat nå?

– Jeg jobber i en organisasjon med mange rammer og god struktur, selv er jeg ikke veldig rammestyrt og liker å tenke utenfor boksen. Men det er trygt at vi bygger gode team som utfyller hverandre, slik at jeg også har mulighet til å utfolde meg kreativt.