Kommunikasjon: Blid mann står foran skjerm som viser lederne.no.
Kommunikasjon

Hurra for lederne.no!

Da Lederne i juni for to år siden valgte å satse bredere, med nye nettsider, var målet å skille seg ut ved hjelp av godt innhold. Kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov mener det var på høy tid å utnytte de digitale kanalene bedre, og det gir nå resultater. Men hvor er gutta?

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Med Facebook-siden Spre god ledelse på laget har det gitt mye positiv oppmerksomhet, stadig nye lesere, flere kommer på kurs og konferanser, og flere benytter seg av medlemsforsikringene i Lederne. Å motvirke medlemsflukt, som har vært en trend i arbeidslivets organisasjoner i noen år, og heller skape vekst i medlemsmassen, er også viktig.

-Utviklingen går lynfort, og mange har måttet tenke nytt de siste årene for å nå ut til flest mulig. Mediebransjen er totalt forandret, og nøkkelen til å treffe mange er godt innhold, som vi selv må ta ansvaret for. Når vi sammenlikner april 2016 med samme måned i 2017 og 2018 ser vi en god utvikling fra 59 542 via 111 702 til 118 514 besøk til lederne.no, forteller Hov. Nederst i saken kan du se hvilke artikler som har oppnådd flest lesere.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Enn annen kommunikasjon

Bakgrunnen for satsningen i juni 2016 var et ønske om å favne bredere og oppleves som relevant med godt stoff om ledelse.

-Vi er verken LO, YS, Unio eller Akademikerne, og vi vil skille oss ut ved å skrive om det vi mener er god ledelse, forankret i den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. Legger man litt ressurser i dette er det overraskende lett å nå ut ved hjelp av sosiale medier, mener Hov.

Han understreker at det er viktig å ikke bli navlebeskuende. Perspektivet må være hva andre har lyst til å lese om, ikke nødvendigvis hva vi har lyst til å fortelle om oss selv:

-Skal vi treffe mange av dem som er interessert i ledelse og arbeidsliv, må vi være synlige og troverdige langt utover egen organisasjon.  Men vi ønsker jo i bunn og grunn at flere skal bli kjent med organisasjonen, og oppdage at Lederne har mye å by på.

 

Kom gjerne med innspill! Hva vil mannlige ledere og ressurspersoner lese om?

Sverre Simen Hov

 

Kvinner i flertall

Facebook-siden Spre god ledelse ble lansert et halvt år etter nye lederne.no nettopp for å skille delingen av magasinstoffet fra organisasjonsstoffet som fortsatt lever på Facebook-siden Lederne. Spre god ledelse har en solid vekst i følgermassen.

-Vi vil ha en sterkt stemme i debatten om hva som er god ledelse, slår Hov fast, men han har én utfordring som det er vanskelig å finne en løsning på: Langt flere kvinner enn menn leser stoffet, og det er grunn til å spørre seg hvorfor.

Riktignok er kvinner mer aktive på sosiale medier enn menn, men den forskjellen er ikke hele forklaringen. Leser menn generelt mindre enn kvinner? Eller skyldes det at ledelse i større og større grad preges av myke verdier som gode relasjoner og flatere strukturer?

-Kom gjerne med innspill! Hva vil mannlige ledere og ressurspersoner lese om?, spør Hov.

 

Kommunikasjon: Mann med hvit skjorte står ute i et bymiljø.
Mediebransjen er totalt forandret, og Sverre Simen Hov mener nøkkelen til å treffe mange er godt innhold, som Lederne selv tar ansvaret for.

Sammenheng

Han er opptatt av at mye starter med god ledelse, og vil derfor nå ut til flest mulig.

-Verden blir faktisk forandret av ledelse – på godt og vondt. En god leder viser vei, og en dårlig leder kan gjøre stor skade, mener Hov, som begynte i Lederne i 2007. Mye har endret seg siden den gangen, men han har vært opptatt av kommunikasjon siden han startet lokalavis og radiostasjon på Lesja i Gudbrandsdalen som niåring.

-Kommunikasjon og ledelse er to sider av samme sak. Å jobbe med kommunikasjon i Lederne er spennende fordi vi kan fortelle gode historier som påvirker lederskap, og dermed enkeltpersoner, organisasjoner og hele samfunnsutviklingen. Det er et uendelig materiale å ta av.

 

 

Resultater og rekorder

Dobling av antall besøk til lederne.no når vi sammenlikner april 2016 med april 2018.

De fem sakene som har fått flest lesere

(Lesertall hentet fra Google Analytics)

Dette gjør multitasking med hjernen din (37 750)

https://lederne.no/2016/08/24/multitasking/

Lær deg ordene som reduserer sykefravær (28 538)

https://lederne.no/2017/02/17/reduserer-sykefravaer/

Det er en kroppsdel som er viktigere enn andre for ledere (22 577)

https://lederne.no/2017/09/14/retorikk-som-virkemiddel/

Han er direktøren som vil ha de ansatte på toppen (19 097)

https://lederne.no/2017/10/24/direktoren-ansatte-pa-toppen/

Slik takler du primadonnaer på jobben (19 966)

https://lederne.no/2017/03/17/primadonnaer-pa-jobb/

 

Antall følgere på Spre god ledelse øker jevnt og trutt: fra 3881 1. mai 2017 til 8930 1. mai 2018. Andelen lesere som kommer inn via sosiale medier er økende.

De fem sakene med best lesertall fra Spre god ledelse

Det er en kroppsdel som er viktigere enn andre for ledere (19 463)

https://lederne.no/2017/09/14/retorikk-som-virkemiddel/

Utslitt etter jobb? Du er ikke alene (18 261)

https://lederne.no/2018/05/11/kommunikasjon-utslitt-jobb-alene/

Lær deg ordene som reduserer sykefravær (17 648)

https://lederne.no/2017/02/17/reduserer-sykefravaer/

Fire tips du trodde det var lurt å følge på jobbintervjuet (17 171)

https://lederne.no/2017/05/19/odelegger-for-jobbintervjuet/

Slik takler du primadonnaer på jobben (16 575)

https://lederne.no/2017/03/17/primadonnaer-pa-jobb/

 

 

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.