Lederne utvider sitt kurs- og kompetansetilbud

I 2024 utvider vi i Lederne vårt kurs- og kompetansetilbud betraktelig. Blant annet dobler vi antall digitale kurs, og satser i enda større grad på å tilrettelegge for at du som medlem kan utvikle deg faglig og personlig der du er.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Lederne jobber systematisk med kompetanseutvikling for medlemmene våre, og har siden i fjor jevnlig utvidet både antall kurs og temaer. I spissen for satsningen står seksjonsleder Nora Gamst, som gleder seg til det nye kursåret;

Nora Gamst i Lederne.
Leder for seksjon for organisasjon og utvikling, Nora Gamst.

– Vi har gjort oss noen gode erfaringer i fjor som vi har bygget videre på for kursåret i 2024. Kursseriene våre fungerer bra, og tilbakemeldingene er gode fra medlemmene som har fulgt dem, forklarer Gamst.

Fysiske kurs

Det fysiske kurstilbudet består av hele 36 kurs i løpet av 2024, der 32 av dem er en del av våre faste kursserier. Kursseriene er delt opp i fire temaer: selvledelse, teamledelse, strategisk ledelse og kommunikasjon. I tillegg holdes alle kurs i alle geografiske områder i Norge, altså i Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Østlandet og Vestlandet.

– Det er viktig for oss at medlemmene har mulighet til å delta på kurs uavhengig av hvor de bor, så dermed tar vi med oss kursserien til alle deler av landet.

De ytterligere fire fysiske kursene er innenfor aktuelle temaer etter innspill fra medlemmer, og disse byttes ut hvert år.

– Vi følger kontinuerlig med på innspillene fra våre medlemmer. Derfor har vi i år blant annet tatt inn kurset «Talk like TED» og et kurs om hvordan å lede i en hverdag med teknologi og compliance.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dobling av digitale kurs

Ifølge vår medlemsundersøkelse er medlemmene våre opptatt av å ha et digitalt kompetansetilbud. Dette passer godt inn med hensyn til mer bærekraftige løsninger for deltakelse. Vi satser derfor i stor grad på digitale løsninger for kompetansetilbudet vårt fremover.

– Vi har doblet vårt tilbud av digitale kurs fra 2023 til 2024, og jobber aktivt med å få opp flere e-læringstilbud for medlemmene våre i løpet av året, og i årene som kommer.

Kompetanse til lunsj

Webinar-rekken Kompetanse til lunsj er også svært populær, og får stadig høyere seertall. Webinarene går hver måned, og tar for seg sentrale temaer og trender innen ledelse, kommunikasjon, arbeidslivet og personlig utvikling.

Det har blitt populært at medlemmer viser webinarene for sine kollegaer i lunsjpausen, og at hele bedriftsgrupper samles for å lære noe nytt, oppleve tilhørighet, og bygge gode relasjoner og nettverk.

– Det fysiske og digitale kurs- og kompetansetilbudet vårt er ikke et sted der man bare lærer mye nytt, men også en gylden anledning til å møte nye mennesker og dele erfaringer og kunnskap. Det kan være gull verdt for å opprettholde motivasjonen i jobbhverdagen, og for ditt fremtidige arbeidsliv. Vi håper at du får et lærerikt år sammen med oss i Lederne, avrunder Gamst.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler