Visste du dette om forsikring under permittering?

Ledernes medlemmer er spesielt opptatt av forsikring og det er helt topp, mener Ellen Lindén Døviken fra Ledernes eget forsikringskontor. Men hvordan er det med forsikring under permittering?

Tekst
Charlotte Yri
Illustrasjon
HyperRedink
Dato

Ledernes forsikringskontor har sjekket ut hva du som medlem bør tenke på vedrørende dine forsikringer. Det er lurt å undersøke endringene i vilkårene med jevne mellomrom, slik at du er forberedt, og får muligheten til å gjøre de nødvendige endringene.

– Vi bør generelt være opptatt av forsikring, det nytter ikke å være etterpåklok og se tilbake på hva som hadde vært lurt å tegne av forsikringer. Ingen ønsker å komme i en situasjon der man får bruk for forsikringene, men likevel må man ta høyde for at det alltid finnes en risiko. Da bør man ha alt i orden, sier forsikringsmegler Ellen Lindén Døviken.

To forsikringer

Som medlem i Lederne får du to forsikringer inkludert i medlemskapet. Disse to er omfattende livs- og ulykkesforsikring. Resten kan du selv velge til svært gunstige priser og betingelser. Lederne ønsker å holde kontingenten lav, og da er det best for medlemmene våre å selv velge hva de trenger og heller få gode rabatter slik at de får noe som er skreddersydd etter sine ønsker og behov.

Permittering og pensjonsavtaler

Forsikringsmekler ved Ledernes forsikringskontor, Ellen Lindén Døviken.

Ved pensjonsavtaler er utgangspunktet at hovedregelen er at ved permittering skal arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen i permitteringsperioden. Ved personalforsikringer og helseforsikringer er hovedregelen at man ikke blir meldt ut av forsikringsordningen før ansettelsesforholdet opphører. Det betyr at ansatte blir stående i forsikringen også under permittering.

Det kan imidlertid være inngått særskilt avtale om at man skal meldes ut av personalforsikringer og helseforsikringer under permittering. I så fall må dette gå klart frem av aktuelle forsikringsavtale. Det er imidlertid ikke vanlig å innta slike unntak i forsikringsavtalen. Lederne oppfordrer til å høre med nærmeste leder om hva som er gjeldende på den enkeltes arbeidsplass.

Permittering og reiseforsikring

Døviken sier videre at dersom du for eksempel har en reiseforsikring som også gjelder privat, har blitt permittert, og denne ikke skulle være gjeldende, er det lett å få orden på dette.

– Det er opp til arbeidsgiver hvilke regler de har ved permittering, hvis du mister reiseforsikringen i permitteringstiden, er det alltid mulig å kjøpe Ledernes reiseforsikring. Forsikringen har svært god pris og dekning. Den gjelder for den perioden man betaler for. Merk at «ubrukt premie» ikke tilbakebetales på en slik kollektiv forsikring. Vi anbefaler derfor flere betalingsterminer i året, f.eks. kvartalsvis. Da kan du avslutte forsikringen ved utgangen av perioden du har betalt for, hvis eller når du får igjen arbeidsgivers reiseforsikring, avslutter Døviken.

Ta kontakt med vårt forsikringskontor i dag for å høre mer, og få et uforpliktende tilbud!
Ledernes forsikringskontor på tlf: 22 54 51 50, eller post@lederneforsikring.no