Tariff

En tariffavtale er en kollektiv avtale med regulering av lønns- og arbeidsvilkår og bestemmelser om forholdet mellom tariffpartene.

Avtalen sikrer bedre arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakerne enn det som følger av lovverket. Les mer om hva en tariffavtale er.

Lederne har tariffavtaler innen både privat og offentlig sektor, med unntak av Oslo kommune og staten. Jobber du innen et av disse områdene kan du likevel være medlem hos oss. Les mer om alle  medlemsfordelene du får her.

 

Her finner du Ledernes tariffavtaler

Teksten virke på lysblå bakgrunn

Teksten ks og samfunnsbedriftenepå lysblå bakgrunn