Ledernes strategiprosess

Tusen takk til alle de 2195 medlemmene som tok seg tid til å svare på høstens medlemsundersøkelse på sms og og alle deltakerne som deltok i workshops og intervjuer! Vi fikk inn masse gode innspill som direkte har påvirket Ledernes fremtid. Her er konklusjonene som kongressen sluttet opp om 17. november.

Dato

Tydelig, inkluderende og troverdig

De tre verdiene vi valgte var et direkte resultat av medlemsundersøkelsen. “Inkluderende” kom på topp blant hvilke verdier dere mener vi bør stå for. De øvrige to, “Tydelig” og “Troverdig”, fikk også bred støtte både i undersøkelsen og blant workshopene vi hadde i regionene i høst.

Dere ønsker at vi skal ha en mer inkluderende og fremtidsrettet definisjon av ledelse, som favner alle dagens medlemmer.

Ledernes medlemsundersøkelse og workshops

Ny og inkluderende lederdefinisjon

Dere er overraskende enige om hva god ledelse er! Vi fikk inn masse verdifulle innspill på hva en ny lederdefinisjon bør inneholde. Disse har direkte påvirket utformingen av den. Dere ønsker at vi skal ha en mer inkluderende og fremtidsrettet definisjon av ledelse som favner alle dagens medlemmer – det være seg ledere, teknikere, merkantilt ansatte, rådgivere, konsulenter og andre. Den nye lederdefinisjonen skal handle vel så mye om rollemodellatferd, som om titler og formaliteter. Ledernes nye lederdefinisjon er: “Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler. Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre.”.

Arbeidstakerorganisasjon og organisasjon

I mer enn 100 år har Lederne støttet medlemmene våre når de trenger det – og det skal vi fortsette med. Vi har nå blitt enige om at vi skal omtale oss som «arbeidstakerorganisasjon» og «organisasjon» fremover. Det er begrep vi klarer å samle oss rundt og er dekkende for hva vi er og vil bli. Vi skal ta med oss det beste fra begrep som “interesseorganisasjon”, “fagforening”, “forbund” og “fagorganisasjon”, men dere var ganske tydelige på at disse begrepene ikke klinger godt nok inn i fremtiden, så vi toner ned bruken av de. Dere er også tydelige på at vi skal forbli en partipolitisk uavhengig organisasjon.

 

Med den nye definisjonen av ledelse i bakhodet mener det overveldende flertallet av dere at vi skal være til for ledere. Vi skal bygge gode ledere.

Ledernes medlemsundersøkelse og workshops

Vi skal bygge gode ledere

Med den nye definisjonen av ledelse i bakhodet mener det overveldende flertallet av dere at vi skal være til for ledere. Vi skal bygge gode ledere. Det er det viktige samfunnsbidraget Lederne skal ha i norsk arbeidsliv. Det er vår nye visjon, vår identitet og hvorfor vi finnes. God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn. Lederne skal tilby lederutvikling, trygghet og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Ny medlemsundersøkelse i 2018 – bli med videre!

Vi går nå inn i den største fasen av vår store endringsprosess: En grundig og helhetlig gjennomgang av Lederne. Vi kommer til å spørre dere igjen i 2018 om innspill til hvordan vi kan bli en mer fremtidsrettet organisasjon, og ikke minst bli bedre til å engasjere de unge som skal lede landet vårt om få år. Hva er våre medlemmers behov i fremtiden og hvordan kan vi rigge oss best for å levere på disse? Vi vet at vi skal bygge gode ledere, men hvordan gjør vi det på en måte som medlemmene våre opplever som attraktivt? Vi fikk mange gode innspill på hva dere brenner for i høst, som vi også tar med oss inn i 2018.

Vi ser frem til neste medlemsundersøkelse og flere workshops og arbeidsgrupper, for det er dere vi er til for!