– Minimalt ledelsesfokus nok en gang

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonen Lederne er glad for fokuset på behov for samfunnsendringer, men svært skuffet over at viktigheten av god ledelse i endringsprosesser nok en gang glimrer med sitt fravær.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Terje Bendiksby / NTB Scanpix
Dato

I forbindelse med regjeringsplattformen som nåværende regjeringspartnere utarbeidet, oversendte Lederne innspill til prioriteringer i slutterklæringen knyttet til ledelse.

Lederne fant intet som omhandlet viktigheten av god ledelse verken i Granavollen-erklæringen, eller i statsbudsjettet.

– Det mener vi er oppsiktsvekkende gitt de omfattende endringene vårt samfunn skal gjennom de neste årene, både i forhold til teknologi, arbeidsliv og andre energikilder, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Lederne ønsker derfor nok en gang å sette fokus på behovet for god ledelse. Norsk økonomi og samfunnsutvikling er under stadig omstilling. Omstillingen er preget både av internasjonale hendelser, men også av de premisser og disposisjoner regjeringen selv setter gjennom statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett.

Samfunnsutviklingen preges både i privat og offentlig sektor av ytre økonomiske faktorer, politiske ideer og/eller en ønsket situasjon.

For å oppnå en god, balansert og ønsket samfunnsutvikling, vil Lederne hevde at god ledelse er nødvendig for å oppnå dette.
– Vi tror at høy ledelseskvalitet også øker produktiviteten i samfunnet. Vi tror gode ledere skaper verdier for Norge og samtidig gir trivsel på arbeidsplassene, som igjen gir et trygt, godt og produktivt arbeidsliv, understreker Ingvartsen.

Lederne mener at regjeringen må bidra til utvikling av gode ledere. Det kan regjeringen gjøre ved å:
• Vektlegge ledelse som et viktig satsningsområde.
• Uttrykke forståelse for at god ledelse kan fremme gode omstillinger, digitalisering og gi høyere sysselsetting.
• Tilrettelegge for at morgendagens ledere lykkes med å utvikle nye arbeidsplasser.
• Fokusere på gode arbeidslivsrelasjoner og fremme tre-part samarbeidet ved å tilrettelegge og styrke forholdet mellom myndigheter og arbeidslivsorganisasjonene.
• Sikre og støtte utdanningsinstitusjoner som prioriterer utvikling av flere, gode ledere.