Lederne lanserer inntektsforsikring

2016_inntektsforsikring

NYHET! Du kan nå kjøpe Ledernes inntektsforsikring som dekker arbeidsledighet og/eller sykemelding til svært konkurransedyktige priser og betingelser.

Flere kvinner som mellomledere!

Nestleder Liv Spjeld By.

Nestleder Liv Spjeld By skriver i et innlegg i Dagsavisen i dag at det fortsatt er et sørgelig faktum at Norge har et stort underskudd av kvinnelige toppledere. – Men problemet starter ikke på toppen. Det starter på mellomledernivå. For å få flere kvinner inn i topplederstillinger, må både privat og offentlig virksomhet systematisk og målrettet gjøre langt mer for å rekruttere, inspirere og skolere kvinner til mellomlederjobber.

Hvordan lede i nedgangstider?

Bilde: Istockphotos

Nedgangstider og oppgangstider oppleves ikke bare i næringslivet. Det sitter også i hodet på hver og en av oss. Er ledere nervøse og usikre vil det prege adferden akkurat som det vil prege adferden til en leder som er trygg og har selvtillit. Så hvordan lykkes du som leder i nedgangstider?

Mangfold krever mangfoldsledelse

Mange typer mangfold krever mangfoldsledelse. (F.v.) nestleder Liv Spjeld By og forbundsleder Jan Olav Brekke.

Flere forskningsstudier viser at økt mangfold kan gi en organisasjon bedre resultater og mer innovasjon. Andre studier viser at mangfold også byr på store utfordringer, og kan gi økt konfliktnivå og turnover blant de ansatte. Hvilken forskning skal vi tro på? Begge!

Vær varsom når du underskriver protokoller!

Det varsles om store omstillingsprosesser i mange selskaper, særlig i petroleumsrelatert virksomhet. – Da er det viktig å være bevisst at man som lokal tillitsvalgt ikke alltid trenger å uttrykke enighet, men tar arbeidsgivers beslutning til orientering hvis det er det som er realiteten, sier advokat Oddvar Lindbekk og rådgiverne Charlotte Yri og Ragnar Vågen.

Slik blir du en modig leder

Foto: Svein Harald Røyne

Mange sjefer går i denne fellen ved å gjøre det samme om og om igjen samtidig som resultatforbedringen uteblir. Hva er det som hindrer en sjef i å være modig og tørre å tenke nytt og annerledes?

Forandring fryder?

Bilde: Istockphoto

Endring er en konstant faktor i arbeidslivet. Likevel er det mange som ikke takler forandringene, selv om man vet om det på forhånd. Hvordan kan man best respondere på de endringene som konstant presser seg frem i arbeidslivet?

Lederne følger opp mødrehjemmet i Brasil – overfører kr 153.000 for 2016

Mødrehjemmet Abrigo i Brasil, Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt.

På seks år har Lederne gitt mødrehjemmet Abrigo i Brasil 860.000 kroner – én krone per yrkesaktive medlem per måned. Dette er Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt, som er vedtatt av forbundsstyre og kongress.

Sluttpakker kan være pensjons- og forsikringsfeller

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård. Foto: Harald Pettersen / Statoil.

Et lukrativt sluttpakketilbud kan skjule en pensjonsfelle. – Mange er ikke klar over at de kan tape store penger i pensjon, sa Ledernetillitsvalgt Per Helge Ødegård (52) i Statoil til Dagens Næringsliv den 13. januar.

Barnehageloven – endringsforslag for barn med særlige behov

Lederne har sendt sitt høringssvar til familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med endringsforslag i barnehageloven for barn med særlige behov. Last ned høringssvaret her.

1 2 3 64

Kontakt oss

  • Beregn din lønn

    Ledernes Lønnskalkulator

    Full kalkulator for medlemmer

    Logg deg inn på Min side for å få tilgang til alle søkekriteriene, samt detaljerte Excel-ark.