Nytt rekrutteringsprogram endelig på trappene!

Endelig er nytt rekrutteringsprogram på plass

I fjor la Lederne ned det eksisterende rekrutteringsprogrammet. Bakgrunnen for dette var at det var lite dynamisk og utdatert. Av ulike årsaker har det nye rekrutteringsprogrammet latt vente på seg, men nå er det endelig klart.

– Fraråder kommunalt ansvar for vekst og attføring

Regjeringen har varslet at flere oppgaver, blant annet finansiering av vekst- og attføringsbedrifter, skal overføres fra stat til kommune. – Dette vil vi på det sterkeste fraråde. Vi frykter at sterke svingninger i kommuneøkonomien vil gjøre disse bedriftene bli en salderingspost. Det fortjener ikke brukerne som har nok av utfordringer fra før, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i et brev til departementet.

HMS-konferanse om mobbing og trakassering den 11. november

Kristin Bjelde fra Coop Øst.

Årets HMS-konferanse blir arrangert på Thon Arena Lillestrøm i forbindelse med LederneUka, og kommer dagen før årets Lederkonferansen FRONT. Tema for årets HMS-konferanse blir mobbing og trakassering i arbeidslivet, IA-avtalen, etikk og ledelse.

– Skeptisk til sentralisering av skipsovervåking

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne ser med uro på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Kystverket se på muligheten for en sentralisering av skipsovervåkingen i Sør-Norge.

Demontering av den norske arbeidslivsmodellen

Dagsavisen har i dag på trykk en kronikk om Norsk Ledelsesbarometer 2015, som viser at innflytelsen til norske arbeidstakere ser ut til å være i fritt fall. Nå oppfordrer Lederne andre arbeidslivsorganisasjoner til deltakelse for å verne om og fremme kvalitetene i den norske arbeidslivsmodellen.

– Overraskende kuttforslag til regjeringen

Regjeringen vurderer i følge Bergens Tidende en rapport med flere tiltak for å gjøre oljeproduksjonen på norsk sokkel billigere og enklere. Blant annet foreslås en økt arbeidsuke og fjerning av betalt pause ved 12-timersskift.

Frokostseminar med Hanne Kristin Rohde om etisk bevisst lederskap

Hanne Kristin Rohde. Foto: Jeton Kacaniku.

9. september 2015 setter Hanne Kristin Rohde etisk bevisst lederskap på dagorden i Ledernes lokaler, Storgata 25 i Oslo. Meld deg på her – begrenset antall plasser!

– Den norske arbeidslivsmodellen demonteres av utenlandsk eierskap

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Arendal: Årets Norsk Ledelsesbarometer viser at det er forskjell på hvordan ansatte og tillitsvalgte opplever innflytelse i norskeide og utenlandskeide bedrifter. Undersøkelsen, som blir presentert 14. august på Arendalsuka, gir klare indikasjoner på at det pågår en demontering av den norske modellen.

Frokostseminar om fremtiden for olje- og gassbransjen

Espen Norheim kommer på frokostseminaret 8. september. Han er ansvarlig for EYs årlige oljeserviceanalyse.

8. september belyses fremtiden for den norske olje- og gassnæringen på et frokostmøte som Lederne arrangerer i Bergen. Første person til mølla – så meld deg på nå!

– Skap enklere finansiering av private barnehager

– Lederne vil påpeke ordlyden i regjeringserklæringen fra 2013, hvor regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet lovet å løfte kvaliteten i barnehagene, sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen, og innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020.

1 2 3 59

Beregn din lønn

Ledernes Lønnskalkulator

Full kalkulator for medlemmer

Logg deg inn på Min side for å få tilgang til alle søkekriteriene, samt detaljerte Excel-ark.