Brudd i forhandlingene om sokkeloverenskomsten

Årets forhandlinger på sokkeloverenskomsten med Norsk Olje og gass ble raskt brutt, fordi kravet fra arbeidsgiverne ville ført til lønnsnedgang og en svekkelse av arbeidsvilkårene for Ledernes medlemmer.

Lederne i forhandlinger med Norsk olje og gass

Gudrun-plattformen. Foto:  Eli Skjæveland Tengesdal - Statoil ASA.

Lederne er nå i forhandlinger med Norsk olje og gass i Stavanger. Det er satt av tre dager til forhandlingene. Fra Lederne deltar Jan Olav Brekke, Alf Samuelsen, John Magne Nilsen, Terje Herland, Hallstein Tonning, Per Helge Ødegård, Christer Olsson og Hans Fjære Øvrum. Charlotte Yri og Bjørn Arild Samuelsen deltar som observatører. Ytterligere informasjon […]

Offentlige søkerlister hindrer arbeidslivet i å virke

Gjennom en felles høringsuttalelse avgitt denne uken ber Lederne sammen med Virke og HR Norge om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister endres. Bakgrunnen for initiativet er behovet for et bedre lovverk som tydeligere ivaretar samfunnets og søkernes interesser. Ulike undersøkelser og enkelttilfeller viser tydelig hvordan offentlige søkerlister hindrer arbeidslivet i å virke. Først […]

Kjersti Myrjord vant ankesak mot Posten

Kjersti Myrjord.

Etter å ha blitt oppsagt som distribusjonsleder i Posten, og med påfølgende to lange år med saksgang i to rettsinstanser, vant Kjersti Myrjord endelig sin sak i Gulating lagmannsrett mot Posten Norge AS om usaklig oppsigelse. Posten ble i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning til Kjersti med 75 000 kroner og dømt til å betale saksomkostningene for to instanser med omtrent 670 000 kroner. Saken er oppdatert 20. mai 2016 kl. 20.15.

Lederne med ny lederutdanning i Norge

(F.v.) nestleder Liv Spjeld By og forbundsleder Jan Olav Brekke.

Det er med stolthet Lederne i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høyskolen i Oslo Akershus (HiOA) lanserer en helt ny lederutdanning i Norge – Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen. – Vi har stor tro på denne lederutdanningen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke og nestleder Liv Spjeld By.

Lederne og Virke er enige om lederavtalen

Liv Spjeld By (Lederne) og Bård Westbye (Virke).

Mandag 9. mai 2016 møttes Lederne og Virke for å reforhandle lederavtalen. Det var konstruktive og gode forhandlinger.

Kurs avlyses grunnet streiken

På grunn av den pågående streiken i hotell- og restaurantnæringen,  blir to av Ledernes kurs avlyst. Begge kursene skulle vært holdt i Bergen, og det dreier seg om kurset «Jus på arbeidsplassen» 25.-26. mai, og «Relasjonsledelse» 26.-27. mai. Ta kontakt med Ledernes Kurs- og kompetanseavdeling hvis spørsmål. (susanne@lederne.no eller karin@lederne.no )

Lederne krever møte med myndighetene om lufttransport offshore

(Av Tor Hæhre) Lederne har i dag sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Norsk Olje og gass, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet og bedt om et møte for å diskutere helikoptertransporten til og fra installasjonene på norsk sokkel etter den tragiske ulykken sist fredag på Turøy. Lederne mener at spekulasjonene som pågår i mediene ikke gagner hensynet […]

Helikopterulykken: – For tidlig å friskmelde Super Puma

(Av Tor Hæhre) – Før Havarikommisjonens endelige ulykkesrapport foreligger, er det for tidlig å friskmelde Super Puma – helikoptrene, slik produsenten Airbus tar til orde for. Ansatte på norsk sokkel, som er avhengige av helikoptertransport for å komme til og fra jobb, og deres pårørende, stoler naturlig nok ikke på helikoptertypen som styrtet vest for […]

Er din avdeling årets avdeling?

Husk og nominere din avdeling til Carl Jensen-Prisen 2015. Nomineringsfristen går ut 15. juni.

1 2 3 67

Kontakt oss

  • Beregn din lønn

    Ledernes Lønnskalkulator

    Full kalkulator for medlemmer

    Logg deg inn på Min side for å få tilgang til alle søkekriteriene, samt detaljerte Excel-ark.