en voksen person med gul genser som signerer et dokument. Vilkår for permitteringer

Midlertidige endringer i permitteringsreglene

Dato

Lederne og NHO ble i forrige uke enige om en midlertidig endring i permitteringsreglene slik at det blir lettere å ta permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid. Enigheten er basert på samme avtale som er inngått mellom LO og NHO.

Partene har diskutert muligheten for å gjenoppta aktivitet av nedstengt virksomhet og gjeninnta permitterte medarbeidere i den spesielle situasjonen vi nå står i knyttet til pandemien. Det at virksomheter på kort varsel kan bli nødt til å stenge, skaper stor økonomisk usikkerhet og belastning for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er en medvirkende årsak til at mange virksomheter er tilbakeholdne med å gjenåpne aktiviteten i virksomheten.

Partene ønsker derfor å legge til rette for en løsning hvor utilsiktede effekter av permitteringsreglene søkes redusert. Dette gjøres ved å lage en midlertidig praktisering av reglene i Hovedavtalen § 8-3(7) om adgangen til midlertidig inntak av arbeidstaker under permitteringsperioden.

Partene er enige om at arbeidsperioden som kan benyttes uten at fortsatt permittering skal regnes som ny permittering utvides fra 6 til 10 uker fram til 30. september 2021. Pågående arbeidsperiode som videreføres etter denne dato anses som ordinært inntak i arbeid.

Iverksettelse av ovennevnte er betinget av at det foreligger lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt, og at regjeringen bekrefter partenes forutsetninger for denne enighet.