Lokale forhandlinger på lederavtalen med Virke utsettes

Som følge av bruddet i de sentrale forhandlingene med Virke på lederavtalen, vil lokale forhandlinger mellom Ledernes tillitsvalgte og bedrifter som følger lederavtalen med Virke utsettes.

Lederne: – Ingen flyreiser med Wizz Air

Ledernes sentralstyre har enstemmig vedtatt en uttalelse om at ingen flyreiser i Ledernes regi skal foregå med Wizz Air. Styret fraråder også både medlemmer og andre å benytte seg privat av selskaper med slike holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet som Wizz Airs toppsjef har gitt uttrykk for.

Petroleumstilsynet er bekymret

Så langt i 2020 har det vært en urovekkende økning i antall alvorlige hendelser som har vært rapportert inn til Petroleumstilsynet (Ptil). - Når Ptil er bekymret, har også vi i Lederne grunn til å være bekymret, men vi har sett utviklingen over en tid, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Sokkelstreiken avsluttet etter mekling fredag 9. oktober

- Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne fredag 9. oktober etter at det ble oppnådd enighet med Norsk olje og gass hos Riksmekleren.

Brudd i forhandlingene med Virke på lederavtalen

Arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO ble oppløst i februar 2020, og tidligere medlemsbedrifter (samvirkelag) tilknyttet Coop Norge valgte da å melde seg inn i Virke. Tirsdag 6. oktober klokken 10.00 begynte forhandlingene om ny lederavtale, men etter 11 timers forhandlinger valgte Lederne å erklære brudd.

– Lederne gir meg jobbtrygghet i usikre tider

– Jeg meldte meg inn i arbeidstakerorganisasjonen Lederne for å få trygghet på jobben. Der har jeg tilgang til dyktige tillitsvalgte og advokater. Det er godt å vite at jeg har dem i ryggen hvis jeg skulle få problemer på jobben, sier Ingelill Handeland Eide.

Meklingen i sokkeloppgjøret 2020: Informasjon ved en eventuell streik

Meklingen i sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass startet mandag 28. september. Blir det ikke enighet innen midnatt natt til onsdag 30. september, tar Lederne ut 43 medlemmer i streik på Equinor-installasjonen Johan Sverdrup fra onsdag 30. september.

Sokkeloppgjøret 2020: Meklingen har startet

Mekling på sokkeloppgjøret startet mandag formiddag på Sola, og har frist ved midnatt tirsdag 29. september. Om ikke partene kommer til enighet vil 43 medlemmer av Lederne på Equinor-plattformen Johan Sverdrup bli tatt ut i streik.

Lederne varsler plassfratredelse for 43 medlemmer på sokkelen

Lederne og Norsk olje og gass møtes til mekling på sokkeloverenskomsten hos Riksmekleren i Stavanger mandag 28. og tirsdag 29. september. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på sokkelen.

Sekretariatet

Storgata 25, 0184 Oslo

22 54 51 50

post@lederne.no

Henvendelser vedr. arbeidsforhold/arbeidsrett

Kontakt lokal tillitsvalgt først. Hvis det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass, kontakt Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus.

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Privatjuridisk bistand

Send e-post til advokatfirmaet Norman & Co. Om svar ikke er mottatt innen to virkedager, ta kontakt på telefon.

22 12 11 80

lederne@norman-co.no

Forsikringskontoret

Reiseregninger

Kontingent og økonomi