Kontakt oss

Generelle henvendelser: Tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no.

Arbeidsforhold / arbeidsrett: Tlf. 23 68 86 86 eller epost arbeidsrett@lederne.no.

Se nedenfor for kontaktdetaljer vedr. spesifikke henvendelser.


Bli medlem

Bransje / Arbeids- og inkluderingsbedrifter

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no

Region Øst

Sven C. Vogt

906 56 505

scv@arba.no

Region Nord

Stein Olav Rogne

977 23 797

stein.olav.rogne@bodoind.no

Region Midt-Norge

Anita Strøm

473 72 214

anita.strom@reko.org

Region Vest

Jan Helge Myhre

404 15 655

jhm@sogneprodukt.no