Telemark, Vestfold og Buskerud

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Telemark, Vestfold og Buskerud.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Telemark, Vestfold og Buskerud er Christen Wallekjær Olsen (e-post christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 16.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Kjetil Krogstad, e-post kjetilkrogstad@gmail.com , tlf 476 42 704

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.